Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i Rickleå

Högstbjudande

2 095 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 28 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
78,5 ha
Skogsmark
61,6 ha
Skogsimpediment
3,7 ha
Inägomark
11,9 ha
Väg och kraftledning
1,3 ha
Virkesförråd
5 759 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ROBERTSFORS RICKLEÅ 14:11

Adress

Rickleå

Om fastigheten

Obebyggd och vackert belägen skogsfastighet i Rickleå, Robertsfors. God tillgänglighet via vägar i gott skick till båda skiftena. Fastigheten är på ca 78 ha varav ca 62 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 5 800 m³sk enligt skogsbruksplan. Bonitet på 3,7 m³sk /ha & år. Ca 1 mil från Robertsfors, nära till all tänkbar service. Talldominerad till 79% följt av 12% löv samt 9% gran. Tyngdpunkt på skog i huggningsklass G1, vilket utgör 53% av produktiv areal. Skog finns i huggningsklasserna K1-S3 vilket innebär att man som skogsägare får möjlighet att rå om sin skog med allt från planteringar till naturvårdshuggningar. På fastigheten finns även fin åkermark som för närvarande arrenderas ut.

Intresseanmälan till mäklare Håkan Wiklund, senast 28/8, detta till E-post; hakan.wiklund@ludvig.se
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

På fastigheten finns inga byggnader.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad 2020-05 av Martinssons. Fastigheten Robertsfors Rickleå 14:11 består av två skiften beläget väster om Rickleån i höjd med Bäck/Valsfäboda. Fastigheten är belägen ca 1 mil från Robertsfors med all tänkbar service. Enligt skogsbruksplan är fastigheten ca 78 ha varav ca 62 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet är beräknat till ca 5800 m3sk vilket innebär ett medelförråd på ca 93 m3sk per produktiv ha. Medelboniteten är beräknad till 3,7 m3sk per ha och år.
Det dominerande träslaget är tall vilket utgör 79% av virkesförrådet följt av 12% löv och 9% gran. Skogen har en tyngdpunkt på huggningsklass G1, men skog finns i huggningsklasserna K1-S3.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns ett planteringsbehov på1,2 ha samt röjning på 9,7 ha.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Metria via SeSverige).

Naturvärden

På fastigheten finns ett registrerat naturvärde i fom av en barrsumpskog. Naturvärdet har ärendebeteckning N 7121-1995 (Källa: Skogsstyrelsen via Skogens Pärlor). Barrsumpskogen återfinns i skifte 2 avdelning 16.

Jakt

Möjlighet till jakt i Rickleå jaktklubb.

Besiktning & undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 447 600 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter