fbpx

Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i Oppmanna. 22,5 ha

Högstbjudande

3 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 10 Dec kl 08:00

Visning

  • Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, jakt samt skog.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
22,2 ha
Tomtområde
22,2 ha
Virkesförråd
1 592 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Kristianstad Oppmanna 58:1, 10:7

Adress

Kristianstad Oppmanna 58:1, 10:7

Om fastigheten

Möjlighet att förvärva obebyggd skogsfastighet om två skiften i Oppmanna, norr om Kristianstad. Tillväxtfastighet. Total areal om ca 22,5 ha. Virkesförrådet 1 592 m³sk. 54 % bok. Bonitet om ca 6,2 m³sk. God tillgänghet och välskött skog. Bra vägnät i gott skick.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Produktiv skogsmark om 22,8 ha. Virkesförråd om 1 592 m3sk. medeltal om 70 m3sk/ha. Bonitet om 6,2 m3sk/ha/år.
Virkesfördelning: 54 % bok. 23 % björk. 14 % tall. 9 % gran.

Skogsvård

Fastigheten domineras av välskött bokskog på frisk mark. Tillväxtfastighet. Det finns skog i varierade åldersklasser men övervägande del ungskog. Det föreligger visst behov av gallring och röjning, i stort en välskött fastighet med tillgång till bra vägnät.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, jakt samt skog.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

All kontakt sker med ansvarig fastighetsmäklare, Mikael Pålsson.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen den 1e juli 2022.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Vägsamfällighet

Fastigheten ingår i Björkeboda-Oppmanna vägsamfällighet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 10 Dec kl 08:00

Högstbjudande: 3 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter