fbpx

Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i Nordmark

Högstbjudande

1 700 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 13 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
59,0 ha
Skogsmark
49,0 ha
Skogsimpediment
9,0 ha
Övrigmark
1,0 ha
Virkesförråd
4 177 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FILIPSTAD HABORSHYTTAN 1:134

Adress

Haborshyttan Nordmark

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om 60 ha i Nordmark utanför Filipstad. 52 ha produktiv skogsmark med ett sammanlagt virkesförråd på ca 4 177 m3sk, varav 65 % tall. Bonitet.5,4. Fastigheten är väl arronderad i 3 skiften med bra vägsystem. Fastigheten ingår i Haborhyttans viltvårdområde och Nordmark älgskötselområde.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastighetens areal är ca 60 hektar och ca 52 hektar utgör produktiv skogsmark enligt skogsbruksplan. Virkesförrådet är 4 177 m³sk vilket ger ett medelvirkesförråd på 80 m³sk per hektar. Fastighetens medelbonitet är 5,4 m³sk/ha. Tall utgör 65 % av virkesförrådet, gran 25 %, löv 10%. En stor del av arealen utgörs av ungskogar.

Skogsvård

Viktigt att man utför de förslag som anges i skogsbruksplanen i tid för att främja skogens tillväxt på bästa sätt.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Haborhyttans viltvårdområde och Nordmark älgskötselområde.

Naturvärden

Biotopskyddsområde 1782-p2018/3. Avd 26 enligt skogsbruksplan. Omfattar 1,7 ha.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom s.k. glebyggdsområde och förvärvstillstånd krävs från länsstyrelsen vid förvärv. Kostnad 4 600 kr för privatperson

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Ett tips är att surfa in på vår hemsida www.ludvig.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Skattetal

2 10/21 - Korgar

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 13 aug

Högstbjudande: 1 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter