Lantbruk

Skogsfastighet i Nedre Lomfors

Högstbjudande

450 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 9 Nov, kl 01:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
40,2 ha
Skogsmark
33,5 ha
Skogsimpediment
5,1 ha
Åkermark
0,8 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
1 908 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SORSELE NEDRE LOMFORS 1:4

Om fastigheten

Tillväxtfastighet fördelat på tre närliggande skiften, vackert belägen i Nedre Lomfors, Sorsele kommun. Totalt ca 40 ha varav ca 34 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 1 900 m³sk. Tyngdpunkt ligger på yngre skog med god löpande tillväxt mellan 1-20 år, vilket utgör 45 % av produktiv areal. Medelbonitet beräknad till 3,3 m³sk per ha och år.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbeskrivningen är upprättad 2020-10 av Roger Larsson, Ludvig & Co. Fastigheten består av tre närliggande skiften i Nedre Lomfors, Sorsele Kommun. Enligt skogsbeskrivning är fastigheten ca 40 ha varav ca 34 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet är beräknat till ca 1 900 m³sk vilket innebär ett medelförråd på ca 57 m³sk per produktiv ha. Medelboniteten är beräknad till 3,3 m³sk per ha och år.

Fastigheten är talldominerad till ca 64% följt av 19% gran, 17% löv. Tyngdpunkten ligger på medelålders skog i huggningsklasserna R2-G1 vilket utgör 65% av produktiv areal.

Skogsvård

Röjning är föreslagen skogsvårdsåtgärd på ca 12 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- och kulturlämningar (Källa: Metria via SeSverige).

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden (Källa: Metria via SeSverige).

Jakt

Möjlighet till jakt i Sadelidens jaktlag (1 600 ha).

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Sorsele kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 400 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter