fbpx

Lantbruk

Obebyggd skogsfastighet i Mora

Utgångspris

1 475 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 7 Dec kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
73,2 ha
Skogsimpediment
5,6 ha
Skogsmark
67,1 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Virkesförråd
1 503 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

MORA HÖJEN 41:2

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i de norra delarna av Mora kommun. Fastigheten omfattar ca 73 ha mark, varav ca 67 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1 500 m³sk. Fastighetens medelbonitet är uppskattad till ca 3,7m³sk/ha och år. Fastigheten har jakträtt inom Våmhus viltvårdsområde om ca 24 000 ha.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & COs hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2021 av skogsfirma DSK Skog AB. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 73 ha, varav ca 67 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1500 m³sk. Medelboniteten är uppskattad till 3,7 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Jakträtt inom Våmhus viltvårdsområde omfattande ca 24 000 ha. mer info finns på http://www.vvvo.n.nu/

Fiske

Fastigheten ligger inom Mora-Våmhus fiskevårdsförening. Mer finns att läsa på www.mvfvof.se/

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 351 90-8 och är för fysisk person 4 600 kronor och för juridisk person 7 100 kronor.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Inga visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning

Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 7 Dec kl 14:00

Utgångspris: 1 475 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter