fbpx

Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i Likenäs

Högstbjudande

1 900 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 8 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
76,0 ha
Åkermark
2,0 ha
Skogsmark
58,0 ha
Skogsimpediment
16,0 ha
Virkesförråd
6 350 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TORSBY SKINNERUD 1:34

Adress

Skinnerud

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om 76 ha belägen mellan Likenäs och Ambjörby i Norra Värmland. Enligt skogsbruksplan har fastigheten 57 ha produktiv skogsmark med ett sammanlagt virkesförråd på ca 6 350 m3sk, varav 66 % tall 25 % gran och 13 % löv. Bonitet 3,8. Fastigheten är uppdelad i 3 skiften. Fastigheten ingår i Femtåns viltvårdområde och Malungs Västra älgskötselområde.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättar av Rolf Ljungberg 2019 och framräknad med 2 års tillväxt. Fastighetens areal är ca 76 hektar och ca 57 hektar utgör produktiv skogsmark enligt skogsbruksplan. Virkesförrådet är 6 350 m³sk vilket ger ett medelvirkesförråd på 111 m³sk per hektar. Fastighetens medelbonitet är 3,8 m³sk/ha. Tall utgör 66% av virkesförrådet, gran 25 %, löv 9%. Skogen domineras av medelålders skog.

Skogsvård

Inget röjningsbehov föreligger i början av planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Till fastigheten ingår ca 1 ha åkermark belägen intill Klarälven.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom s.k. glebyggdsområde och omarronderingsområde och förvärvstillstånd krävs från länsstyrelsen vid förvärv. Kostnad 4 600 kr för privatperson.

Jakt

Fastigheten ingår i Femtåns Viltvårdområde och Malungs Västra Älgskötselområde.

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Ett tips är att surfa in på vår hemsida www.ludvig.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Naturvärden

Det finns inga registrerade naturvärden.

Skattetal

Öre, penningar: 15

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 79 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 8 okt

Högstbjudande: 1 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter