fbpx

Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i Höga Kusten

Högstbjudande

1 900 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
166,5 ha
Skogsmark
69,3 ha
Myr/kärr/mosse
0,4 ha
Berg/hällmark
91,4 ha
Inägomark
4,3 ha
Väg och kraftledning
1,1 ha
Virkesförråd
4 933 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KRAMFORS LÖVVIK 3:5

Adress

Lövvik 406

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet naturskönt beläget i Lövviks by mitt i Höga Kusten med stor andel yngre skog. Fastigheten är på tre skiften som gränsar med flera kilometer strandremsa mot havsviken Storfjärden. Här finns många natursköna platser och kanske möjlighet finns för fina tomtlägen.

Fastigheterna består av ca 166,5 ha mark varav ca 69,3 hektar är skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 950 m³ sk och med bonitet om 4,6m³ sk/ha.

Fastigheten har även del i flera holmar i Storfjärden.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Kramfors kommun, Nora församling.

Tag av E4:an första avfarten norr om Höga Kustenbron, avfart 246 och kör mot Lövvik. Efter ca 2 km sväng höger och fortsätt mot Lövvik ca 6 km. Då är du framme i Lövvik där fastigheten ligger. Se även skogskarta, översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.ludvig.se.

Allmänt

Obebyggd skogsfastighet naturskönt beläget i Lövviks by mitt i Höga Kusten med stor andel yngre skog. Fastigheten är på tre skiften som gränsar med flera kilometer strandremsor mot havsviken Storfjärden. Här finns många natursköna platser och kanske möjlighet finns med fina tomtlägen.

Fastigheterna består av ca 166,5 ha mark varav ca 69,3 hektar är skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 950 m³ sk och med bonitet om 4,6m³ sk/ha.

Det dominerande trädslaget är löv som upptar 48 % av virkesförrådet samt gran 42 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är fördelad på huggningsklasserna R1 23% (16,2 ha), R2 29 % (20,2 ha), gallringsskog 39 % (27,3 ha) och med ett virkesförråd om ca 3 600 m³sk. Skog som uppnått slutavverkningsbar ålder och i huggningsklassen S1, S2 och S3 är 8 % och 5,6 ha med ett virkesförråd om ca 870 m³ sk.

​Övrig areal på fastigheten är myr 0,4 ha, berg 91,4, åker/betesmark 4,3 ha samt väg mm 1,1 ha.

Fastigheten har del i flera samfälligheter, bland annat flera holmar i Storfjärden.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2016 av Bengt Olov Westman 070 289 55 50. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 69,3 ha med ett virkesförråd om ca 4 950 m³ sk.

Uppräkning av tillväxten har gjort med 4 års tillväxt samt huggningsklass K2 är ändrad till R1 av 16,2 ha. Ingen fältbesiktning är gjord efter att skogsinventeringen är utförd.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder så som röjning om 6,4 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

Det finns ett känt forn/kulturminne på fastigheten, fyndplats för stenklubba. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheterna. För närvarande bedrivs älgjakten genom Lövviks jaktlag bestående av ca 23 jägare i jaktlaget och man jagar på ca 2 200 ha.
Säljarna kommer att behålla jakträtten för älgjakt i 10 år tillsnär nya jaktåert börjar 2031.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 1 608 322 kvm. Areal enligt skogsbruksplan 166,5 ha.

Jordbruksmark

Betes/åkermarken är enligt skogsbruksplanen på 4,3 ha. Marken är upplåten genom muntlig upplåtelse.

Samfälligheter

Fastigheten har andel i flera samfälligheter.
Bland annat 8 st holmar i Storfjärden varav det på
Hamnholmen finns en stuga som ägs gemensamt av samfällighetsägarna och hyrs ut på sommaren. Man kan som delägare hyra stugan för en kostnad av 500 kr/vecka.

Vägar

Fastigheten är berörd av flera vägar. Väg till Halsviken, Lövvik Ga:4, årlig kostnad förnärvaranded 500 kr/år. Det finns även vägar som berörs av fastigheten som inte är reglerade vägföreningar. Där kan kostnader utdebiteras vid underhåll av vägarna.

Visning

Ingen visning sker av fastigheten, intressenter får på egen hand besikta skog och mark på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Information om kommunen

Se kommunens hemsida https://www.kramfors.se och hemsida om Höga Kusten https://www.hogakusten.com

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.

Frågelista mm

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@ludvig.se.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig samt information om skogsbestånden. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Sjöbod

Sjöbod som ägs av säljarna och som står på samfällighet i Lövvikshamn ingår inte i försälljningen utan kommer att behållas av säljarna.

Film

Se även film över delar av fastigheten på vår hemsida.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter