fbpx

Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i Härnösand

Utgångspris

1 100 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
45,3 ha
Skogsmark
44,3 ha
Myr/kärr/mosse
0,7 ha
Berg/hällmark
0,1 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
4 005 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HÄRNÖSAND SÖRGÅRDEN 1:2

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet som är lättillgänglig i tre skiften belägen 25 km nordväst om Härnösands stad. Växtlig fastighet med bra bonitet och stor andel yngre skog. Total areal ca 45 ha, varav ca 44 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 000 m³sk enligt nygjord skogsbruksplan. Skogsfastighet som har många möjligheter för rekreation som jakt, fiske vandring och skogsskötsel.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Härnösands kommun, Stigsjö församling.

Tag av E4:an vid Cirkel K och kör mot Viksjö. Efter ca 25 km sväng höger vid skylt Sörgården och kör 400 m så går en skogsbilväg upp till vänster till två av fastighetens skogsskiften. Följ skogsbilvägen 1 km så finns ett skifte till vänster om vägen, forsätt ca 1 km så finns andra skogsskiftet till vänster om vägen. Enklare väg med bro över Aldersjöån som går in på fastigheten. Tredje skogsskiftet: fortsätt vägen mot byn Sörgården så finns skiftet på vänster sida om vägen efter 1 km.
Se skogs och översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.ludvig.se.

Allmänt

Fastigheten består av tre skiften med total areal ca 45 ha varav produktiv skogsmark är ca 44 ha med ett virkesförråd om ca 4 000 m³sk. Det största skiftet ligger trevligt beläget mot Aldersjöån. Skogsfastighet som har många möjligheter för rekreation som jakt, fiske vandring och skogsskötsel.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar 64 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är förskjuten mot yngre skog, kalmark, röjning och gallringsskog. Skog som uppnått slutavverkningsbar ålder är 0,2 ha med ett virkesförråd om ca 30 m³sk. Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmarksperioder. Boniteten är mycket god med 4,8 m³sk/ha.
Jakträtt finns till fastigheten och förnärvarande är fastigheten oregistrerad för älgjakt.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november 2020 av Bengt Olov Westman 070 289 55 50. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 44,3 ha med ett virkesförråd om ca 4 000 m³ sk.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns:
Skogsvårdsåtgärder så som markberedning och plantering av 4,1 ha samt röjning av 8 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Snöbrott

Under januari/februari 2021 har det skett snöbrott och vindfällen på fastigheten i varierande omfattning.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns det inga kända kultur- eller fornlämningar annat än övrig kulturhistorisk lämning, plats med tradition. Platsen är vid bron som går över ån. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Naturvärden

Det finns inga kända områden på fastigheten som har naturvärden annat än mindre område som är bedömt som sumpskog på stora skiftets södra del. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten är oregisterad hos Lännstyrelsen för älgjakt. Första jaktveckan får man jaga fritt kalv.

Taxeringsvärde

Fastigheten har inget eget taxeringsvärde utan är samtaxerad med flera andra mindre fastigheter.
Taxeringsvärde för alla fastigheter är 2020, totalt om 512 000 kr fördelat på skogsmark 497 000 kr samt åkermark 15 000 kr. Typkod 110, Lantbruksenhet, obebyggd.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 451 309 kvm, areal enligt skogsbruksplan 45,3 ha.

Vägar

Fastigheten har andel i Tjärnsvägen som går till skifte 1 och 2. Bro finns över Aldersjöån till skifte 1, Skansbron. Kostnader debiteras vid underhåll. Det är inte bildat någon vägförening för vägen. Men enligt upprättad förteckning så har fastigheten 26 % andel i vägen från allmänna vägen och till Skansbron. Skifte tre ligger efter allmän väg samt skogsbilväg går över skiftet.

Visning

Ingen visning sker av fastigheten. Intressenter får på egen hand besikta marken och skogen på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Janne Vängman leden

Vandringsleden Janne Vängman leden går över fastigheten. Vandringsled till Janne Vängmantorpet samt även möjlighet att vandra till Västanå (Bruk) via Rotsjögård.

Information

Se kommunens hemsida www.harnosand.se och www.stigsjo.se

Stigsjö

I Stigsjös dalgång bor det ca 1 100 personer permanent. Under sommarens månader när fritidsfolket är i sommarstugorna och utflyttade kommer hem ökar befolkningen betydligt.

Jord och skogsbruk har av tradition bedrivits i socken. Närheten till tätorterna Härnösand, Sundsvall, Timrå & Kramfors gör att arbetspendling från Stigsjö är möjlig.

Brunne är som ett centrum i Stigsjö där skola, förskola, mataffär, bensinpump och äldreboende finns.

Det finns många sjöar i området och flera har badplatser.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.

Tillträde

Tillträde senast 30 dagar efter köpekontraktets undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@ludvig.se.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig samt information om skogsbestånden. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten. Zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Film

Se även film över delar av fastigheten på vår hemsida.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter