Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte om 105 ha

Högstbjudande

1 600 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 10 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
105,1 ha
Skogsmark
70,3 ha
Myr/kärr/mosse
8,0 ha
Berg/hällmark
19,2 ha
Övrigmark
7,6 ha
Virkesförråd
4 840 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HÄRNÖSAND BRUNNE 4:4

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte 18 km väster om Härnösands stad. Växtlig fastighet med bra bonitet och stor andel yngre skog. Total areal ca 105 ha, varav ca 70 ha skogsmark med ett virkesförråd om 4 850 m³sk enligt nygjord skogsbruksplan.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Härnösands kommun, Stigsjö församling.

Tag av E4:an vid Cirkel K och kör mot Viksjö. Efter ca 15 km är man framme i Brunne. Tag av vänster i korsning mot Risnäs och kör 200 m, sväng höger och fortsätt mot Risnäs. Efter ca 4,5 km skall man ta skogsbilväg upp till vänster och efter ca 2 km är man framme vid fastigheten.
Se skogs och översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.ludvig.se.

Allmänt

Fastigheten består av ett skifte om total areal ca 105 ha. Produktiv skogsmark ca 70 ha med ett virkesförråd om ca 4850 m³sk.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 45 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är förskjuten mot yngre skog, kalmark, röjning och gallringsskog. Skog som uppnått slutavverkningsbar ålder är 1,5 ha med ett virkesförråd om ca 200 m³sk. Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmarksperioder. Boniteten är mycket god med 4,9 m³sk/ha.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2019 av Bengt Olov Westman 070 289 55 50. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 70,3 ha med ett virkesförråd om ca 4 850 m³ sk.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns:
Skogsvårdsåtgärder så som markberedning och plantering av 19,7 ha under planperioden.

SCA har markberett ca 13 ha i september 2019 och området som är markberett är planerat att det skall planteras av SCA under 2020 på uppdrag av säljaren.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns ett område som har biotopskydd på fastigheten om ca 7,6 ha samt två mindre områden med naturvärde samt område som är bedömt som sumpskog. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns det inga kända kultur- eller fornlämningar. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. För närvarande bedrivs älgjakten genom Brunne jaktlag med ca 7 jägare i jaktlaget och man jagar på ca 900 ha. Beslut från jaktlaget måste alltid tas för att ny ägare av fastigheten skall få vara med i jaktlaget. Jaktledare Kjell Ulander 070 328 01 87.

Småvilt jagas på egen fastighet.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde 2017, totalt om 2 976 000 kr fördelat på skogsmark 2 921 000 kr, impediment 32 000 kr och skog med restriktion 23 000 kr. Typkod 110, Lantbruksenhet, obebyggd.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 1 015 600 kvm, areal enligt skogsbruksplan, land 97,5 och vatten 0,6 ha.

Vägar

Fastigheten har andel i sk Grusgropsvägen. Kostnader debiteras vid underhåll. Det är inte bildat någon vägförening för vägen.

Visning

Ingen visning sker av fastigheten. Intressenter får på egen hand besikta marken och skogen på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Information

Se kommunens hemsida www.harnosand.se och www.stigsjo.se

Stigsjö

I Stigsjös dalgång bor det ca 1 100 personer permanent. Under sommarens månader när fritidsfolket är i sommarstugorna och utflyttade kommer hem ökar befolkningen betydligt.

Jord och skogsbruk har av tradition bedrivits i socken. Närheten till tätorterna Härnösand, Sundsvall, Timrå & Kramfors gör att arbetspendling från Stigsjö är möjlig.

Brunne är som ett centrum i Stigsjö där skola, förskola, mataffär, bensinpump och äldreboende finns.

Det finns många sjöar i området och flera har badplatser.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.

Tillträde

Tillträde senast 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se.

Skogsfång och mulbete

Det finns tre kända skogsfång och mulbetesservitut som belastar fastigheten, från 1903, 1911 och 1939.

Vandringsled

Vandringsled, Rotenleden går över fastigheten.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig samt information om skogsbestånden. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Film

Se även film över delar av fastigheten på vår hemsida.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 16 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter