fbpx

Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i Älgsjö, Åsele

Utgångspris

3 675 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 1 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
222,8 ha
Skogsmark
113,0 ha
Skogsimpediment
98,8 ha
Övrigmark
1,2 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Vatten
9,5 ha
Virkesförråd
15 008 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÅSELE ÄLGSJÖ 2:38

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i Älgsjö, 1 mil öster om Åsele. Fastigheten är fördelad på 5 skiften varav 4 mindre och ett större stamskifte. Skogsbeskrivning upprättad juni 2021 av Ludvig & Co. Enligt plan är fastigheten ca 213 ha landareal varav ca 113 ha produktiv skogsmark som inrymmer ca 15 000 m³sk vilket innebär ett medelförråd på 133 m³sk per produktiv ha. God medelbonitet beräknad till 4,1 m³sk per ha och år. Tyngdpunkt på G1 skog, utöver detta ca 7100 m³sk skog i huggningsklass S1-S2.

Jakt i Älgsjö VVO som jagar på ca 12 500 ha. Viltvårdsområdet är indelad i två jaktområden där två jaktlag alternerar årsvis mellan områdena.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Läge

Fastigheten är belägen 1 mil öster om Åsele längs 92an. Fastigheten är obebyggd och uppdelad på 5 skiften, varav 4 mindre.

Skogsuppgifter

Skogsbeskrivningen upprättades 06-2021 av Ludvig & Co. Fastigheten är enligt plan ca 213 ha varav ca 113 ha produktiv skogsmark som inrymmer ett virkesförråd om ca 15 000 m³sk vilket motsvarar ca 133 m³sk per produktiv ha. Medelboniteten är god för området och beräknad till 4,1 m³sk per ha och år.

Tyngdpunkt ligger på medelålders skog i huggningsklass G1 vilket utgör ca 60% av produktiv areal. Utöver detta återfinns ca 7100 m³sk som föryngringsavverkningsskog i huggningsklasserna S1-S2.

Skogsvård

Röjning är föreslagen skogsvårdsåtgärd på ca 11 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Ingår i Älgsjö VVO som jagar på ca 12 500 ha. Viltvårdsområdet är indelad i två jaktområden där två jaktlag alternerar årsvis mellan områdena.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten saknas registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Metria via SeSverige).

Naturvärden

På fastigheten saknas registrerade naturvärden (Källa: Metria via SeSverige).

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Skattetal

Fastigheten har mantal 13/128.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Åsele kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 1 okt

Utgångspris: 3 675 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter