fbpx

Lantbruk

Obebyggd skogsfastighet i Åbyn

Högstbjudande

2 400 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 19 okt

Anmäl intresse

Om fastigheten

Virkesrik skogsfastighet strax väster om Sävar samhälle. Detta är en mycket fin fastighet med hög virkesvolym per ha och med en god bonitet. Åbyn 1:31 består av två närliggande skiften om totalt 55 ha varav 39 ha är produktiv skogsmark och med en beräknad medelbonitet om 4,1 m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas till ca 5600 m³sk där i stort sett all volym finns i huggningsklasserna G1, S1 och S2. Detta medför en virkesvolym om goda 142 m3sk/ha. Vägåtkomst medges till båda skiftena som ligger helt nära bodbynsvägen. Inga besvärande byggnader på fastigheten!

Intresseanmälan till mäklare Håkan Wiklund, senast 19/10, detta till E-post; hakan.wiklund@ludvigfast.se
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

UMEÅ ÅBYN 1:31

Totalareal
54,3 ha
Tomtområde
54,3 ha
Virkesförråd
5 444 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Metria via SeSverige).

Skogsuppgifter

Skogsbrukspklan upprättad 2020 och framräknad två tillväxtsäsonger. Det domindrende trädslaget är tall som upptar ca 64 % av virkesförrådet. Fin åldersfördelning med mestadels välväxande gallringsskogar samt avverkningsbara bestånd. De flesta bestånden är genomgallrade och röjda. Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmkarsperioder. Boniteterna är goda med blåbär och lingon som vanligaste markvegetationstyper.

Skogsvård

Lite röjning på fastigheten finns på sikt, men mestadels får man här nöjet att förbereda med underväxtröjning inför slutavverkning.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln).
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden (Källa: Metria via SeSverige).

Jakt

Läge

Fastigheten är belägen ca. 6 km nordväst om Sävar samhälle längst vägen mot Bodbyn.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 135 000 kr

Dokument & bilagor

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tor 19 okt

Högstbjudande: 2 400 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter