fbpx

Lantbruk

Obebyggd skogsfastighet – 51 ha

Högstbjudande

7 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Vacker obebyggd skogsfastighet i Brösarp. God arrondering och tillgänglighet i ett böljande landskap vid Verkeåns dalgång, strax söder om Brösarps backar. Härligt område med fantastiska jaktmöjligheter på rådjur, vildsvin, dovhjort och kronhjort. Fastigheten domineras av äldre lövskog och tall. Det finns skog i varierade åldersklasser. Ett uppskattat virkesförråd om 6 447 m3sk, 128 m3sk/ha. Avverkningsförslagen uppgår till 2 404 m³sk. Trädslagsfördelningen är 31 % Tall. 29 % Bok. 20 % Ek. 20 % Löv. Medelboniteten är beräknad till 5,6 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till 181 m³sk.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

TOMELILLA BRÖSARP 12:13

Totalareal
51,0 ha
Tomtområde
51,0 ha
Virkesförråd
6 447 m3sk

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2023-10-10 av Oskar Nilsson, Björkhaga Skogstjänst. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 50,4 ha. Annat 0,9 ha. Ett uppskattat virkesförråd om 6 447 m3sk, vilket ger ett medeltal om 128 m3sk/ha. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till 2 404 m³sk. Trädslagsfördelningen är 31 % Tall. 29 % Bok. 20 % Ek. 20 % Löv. Medelboniteten är beräknad till 5,6 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till 181 m³sk.

Skogsvård

Fastigheten domineras av lövskog. Det finns skog i varierade åldersklasser. Det föreligger visst behov av gallring, röjning och ett hygge är i behov av föryngring. Förslagsvis via markberedning och plantering.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten är ej upplåten och tillfaller köparen på tillträdesdagen. Förekomst av Rådjur. Vildsvin. Dovhjort. Kronhjort. Marken ingår idag i ett större jaktlag med ca 400 hektar mark med tilldelning på kronhjort, 7+2 i tilldelning.

Arealuppgifter

Areal enligt skogsbruksplan: 51,3 ha.
Areal enligt fastighetskarta: 51,28 ha.
Areal enligt fastighetsregister: 49,04 ha.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Visa vederbörlig hänsyn till skog, natur och jakt.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

All kontakt sker med ansvarig fastighetsmäklare Mikael Pålsson.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 803 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter