Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet – 43 ha

Högsta bud

3 000 000 kr

Utgångspris: 3 200 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
43,4 ha
Skogsmark
34,2 ha
Skogsimpediment
9,0 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
4 658 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KUNGSBACKA TORPA 21:2 & 21:3

Adress

Stallakärrsvägen 43974 Fjärås

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om ca 43 ha varav 34 ha produktiv skogsmark. Ett samlat skifte. Lättillgänglig fastighet ca 2,5 km från motorvägspåfart. Möjlighet till skogsproduktion, jakt och rekreation.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/ Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2016. Inga skogsåtgärder är gjorda sedan dess och tre års tillväxt är tillagd i planen.
Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Se även skogsbruksplan.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Besiktning och undersökningsplikt

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.
För information om undersökningsplikt se särskild bilaga i dokumentet FASTIGHETSBESKRIVNING.

Jakt

Jakten är fri för köparen fr.o.m. 2020-07-01

Forn- och kulturlämningar

I fastighetens nordöstra hörn finns en registrerad fornlämning.
Beskrivning av lämning:
Röse (rösebotten), 10 m diam och nu 0.4 m h. Delvis övermossad fyllning av kantiga stenar, 0.3-0.7 m st, enstaka 0.9 m st. De större ligger i mitten, bla en något lutande häll.Sten är utkastad mot NÖ och utgör klippkanten (Ö-S).Kring kanten beväxt med enbuskar. Vid utsikt. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 35 km söder om Göteborg, ca 14 km söder om Kungsbacka, ca 38 km norr om Varberg . Ca 2,5 km till E6-avfart Fjärås.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 175 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter