fbpx

Lantbruk

Obebyggd skogsfastighet, 39 ha

Högstbjudande

4 400 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 1 dec

Visning

  • Spekulanter är välkomna att besiktiga marken på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet vid Gottenvik på Vikbolandet. Total areal om 39,1 ha samlat i ett skifte varav 31,4 ha är skogsmark, virkesförrådet uppgår till ca 5 400 m³sk och domineras av tall.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

NORRKÖPING GOTTENVIK 1:18

Adress

Gottenvik 61027 Vikbolandet

Totalareal
39,1 ha
Skogsmark
31,4 ha
Myr/kärr/mosse
1,4 ha
Berg/hällmark
4,3 ha
Inägomark
0,9 ha
Väg och kraftledning
1,1 ha
Virkesförråd
5 360 m3sk

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Produktiv skogsmark om 31,4 ha enligt skogsbruksplanen som upprättades av Södra 2022-11-28. Virkesförrådet bedöms till ca 5 360 m³sk med 2023 års tillväxt (119 m³sk ) och fastighetens medelbonitet är beräknat till 5,7 m³sk per ha. Fastigheten har en viss tyngdpunkt av äldre skog och ca 4100 m³sk har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning. Tall är det dominerande trädslaget och utgör ca 70 % av virkesförrådet följt av ca 25 % gran och ca 5 % löv. Bra vägnät.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten är tillgänglig för köparen från och med den 1 juni 2024.

Inägomark

Åkermark om 1 ha enligt fastighetstaxering samt 0,9 ha enligt skogsbruksplanen. Jorden är tillgänglig från och med den 14 mars 2024.

Naturvärden samt forn- och kulturlämningar

Det finns inga höga naturvärden registrerade på fastigheten och det finns inte några registrerade forn- eller kulturlämningar (källa: Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet).

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 1 dec

Högstbjudande: 4 400 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter