fbpx

Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet, 11 ha

Högstbjudande

1 750 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
11,5 ha
Tomtområde
11,5 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SÖDERTÄLJE NÖTTESTA 1:10

Om fastigheten

Fantastiskt tillfälle att förvärva en obebyggd skogsfastighet nära Enhörna, strax norr om Södertälje. Enhörnalandet är en halvö i Mälaren med vacker natur i form av skogsmark och med levande kulturlandskap. Fastigheten är belägen ca 25 min nordväst om centrala Södertälje. Fastigheten är bevuxen med skog och är delvis kuperad vilket möjliggör utsikt ner mot vattnet.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Arealuppgifter enligt taxering:
Skogsmark 8 ha, skogsimpediment 1 ha, åkermark 2 ha

Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen:
Skogsmark 10,2 ha, skogsimpediment 0,5 ha, övrig mark 0,4 ha

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på Tillträdesdagen.

Visning

Skog och mark kan besiktigas på egen hand. Visa hänsyn till växande grödor, människor och djur.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i mars 2021 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 10,2 ha med ett totalt virkesförråd om 255 m3sk.

Medelbonitet 4,6 m3sk per ha

Skogsvård

Kommande skogsvård i form av röjning av den unga skogen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Tillträde

Efter överenskommelse

Försäljningssätt

Öppen budgivning.
Utgångspris 1 750 000 kr

Inteckningar

Fastigheten besväras ej av sökta eller beviljade inteckningar.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter