fbpx

Lantbruk

Obebyggd lantbruksfastighet om ca 30,5 ha

Högsta bud

3 500 000 kr

Högstbjudande: 5 000 000 kr

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Obebyggd lantbruksfastighet om ca 30,5 ha i Hjärsås fördelad på ca 15 ha skog, 8,5 ha åker och 7 ha bete. Bra tillskottsmark eller för dig som vill bygga din egen gård i det vackra landskapet! Fina hävdade betesmarker med stenmurar och lövträd. Åkermark i tre skiften. Barrdominerad skog med företrädesvis gran. Jakträtt. Lantligt belägen utanför Hjärsås ett par km från Knislinge.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ÖSTRA GÖINGE HJÄRSÅS 32:3

Totalareal
31,0 ha
Åkermark
8,0 ha
Skogsmark
15,0 ha
Betesmark
8,0 ha
Virkesförråd
2 158 m3sk

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan finns inte på fastigheten, spekulanter får själva förvissa sig om skogens beskaffenhet. På fastigheten finns en skogsrapport från Foran skapad 2023-10-20. Enligt skogsrapporten omfattar den produktiva skogsmarken 15,9 ha med ett uppskattat virkesförråd om 2 158 m³sk, vilket ger ett medeltal om 136 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är 52 % gran, 6 % tall och 42 % löv. Huggningsklasserna fördelar sig på 18 % K, 12 % R, 50 % G (1 056 m3sk) och 20 % S (962 m3sk). Medelboniteten är beräknad till 8,1 m³sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 134 m³sk.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s.k. 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Taxerad areal åkermark om 8 ha, stödberättigad areal om ca 8,57 ha.

Betesmark

Taxerad areal betesmark om 8 ha, stödberättigad areal om 6,93 ha.

Forn- och kulturlämningar

Det finns forn- och kulturlämningar på fastigheten i form av färdväg och hällristningar (källa: Fornsök).

Naturvärden

Det finns inga registrerade naturvärden på fastigheten (källa: Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen).

Jakt

Jakt på småvilt, rådjur, hjort. älg och vildsvin.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsrapporten i objektbeskrivningen endast är ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren endast med ansvarig mäklare.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 172 500 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter