fbpx

Obebyggd fastighet vid Sköldinge

Högsta bud

2 850 000 kr

Utgångspris: 2 600 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast sön 7 jul kl 17:00

Visning

  • Spekulanter är välkomna att besöka fastigheten på egen hand med visad hänsyn till grannar, växande grödor, djur och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilden när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Fastigheten omfattar ca 25 ha, varav ca 17,6 ha är åker- och betesmark samt ca 7,2 ha växtlig skogsmark. Arealen är samlad i ett skifte som genomkorsas av Flodaån. Jaktmöjligheter finns för köparen från tillträdesdagen. Fastigheten ligger strax norr om Sköldinge, mellan Katrineholm och Flen.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

KATRINEHOLM SKÖLDINGEBY 5:2

Adress

Sköldingeby 5:2 641 99 Sköldinge

Totalareal
24,8 ha
Skogsmark
7,2 ha
Inägomark
17,6 ha

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Åker- och betesmark

Arealen inägomark uppgår enligt kartmätning till ca 17,6 ha och enligt fastighetstaxeringen har fastigheten 14 ha åkermark och 2 ha betesmark. Stödberättigad och blockregistrerad areal enligt Jordbruksverkets blockkartor visar på 13,65 ha åkermark och 4,28 ha betesmark. Jorden är muntligt upplåten och 11,13 ha brukas år 2024. Marken är tillgänglig för köparen från och med 14 mars 2025.

Skogsuppgifter

Skogsmarken omfattar ca 7,2 ha enligt skogsinventering och aktuellt virkesförråd bedöms till ca 700 m³sk. Marken domineras av växtliga bestånd i röjnins- och gallringsfas.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden samt forn- och kulturlämningar

Det finns inga höga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: Skogsstyrelsen). Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (källa: Riksantikvarieämbetet).

Jakt

Jakten är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Borrad vattenbrunn

Det finns en borrad brunn från år 2016. Brunnen finns i fastighetens norra del.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast sön 7 jul kl 17:00

Utgångspris: 2 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter