Lantbruk

Obebyggd åkermark öster om Svalöv

Försäljningssätt

Anbud senast fre 16 okt, kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
37,0 ha
Åkermark
37,0 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SVALÖV VISTOFTA 2:3

Om fastigheten

Obebyggd åkermark om ca 36 ha. Fastigheten är lättillgänglig och väl arronderad med arealen uppdelad på två lättbrukade skiften.

Bilder

Fakta

Arrende/nyttjanderätter

Marken är upplåten på arrende och är tillgänglig för ny ägare från och med 2021-03-14

Stödrätter

Stödrätter motsvarande sökbar areal ingår i överlåtelsen

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör del av Svalöv Vistofta 2:3 varför fastighetsbildning måste ske. Säljaren svarar för
förrättningskostnaden. Ansökan om avstyckning är inskickad till Lantmäteriet, även fastighetsreglering till av köparen ägd fastighet kan vara aktuellt.
Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.
10 % av köpeskillingen erlägges som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand med hänsyn tagen till växande gröda och arrendator. Önskas visning kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Tillträde

Tillträde sker när Lantmäteriförrättning vunnit laga kraft, fram tills dess arrenderar köparen marken.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter