Skogsfastighet

Skogsskifte i Vallentuna

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
26,2 ha
Skogsmark
19,0 ha
Åkermark
4,0 ha
Övrigmark
3,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Virkesförråd
6 300 m3sk
Boyta
90 kvm
Antal rum
6 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av VALLENTUNA MORSTA 1:6, väster om E18

Adress

Morsta 10 18697 Brottby

Om fastigheten

Fin skogsfastighet och ett bra sommarnöje. Två stycken fritidshus varav ett från tidigt 1800-tal och ett nytt hus från 1993 med jordkällare. Två nya sovstugor och ett renoverat, inrett ”hönshus”. Carport för två bilar och ett kallförråd. Ca 40 km och 40 minuter till Stockholm (hitta.se). Uppskattad skogsvolym till 6 000 m³sk. Jakt och åkermark är utarrenderad.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Huvudbyggnad

Huvudbyggnad 2

Friggebod

Fin friggebod, sovstuga med högt i tak. Nypris 40 000 kr.

Friggebod

Fin friggebod, sovstuga med högt i tak. Nypris 40 000 kr.

Hönshus

Renoverat "hönshus" med nytt tak, ny panel invändigt. Förråd vintertid och festlokal under sommaren.

Kallförråd

Kallförråd.

Carport

Carport för 2 bilar.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan saknas.
Virkesförråd är drygt 6 000 m³sk varav ca 3 000 m³sk på respektive sida E18. Uppräknad volym efter laserskanning från 2010. (Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen).
Avverkningsrätt finns för viss del av västra sidan till Holmen.

Fastighetsgränser

Se länk till gårdskarta för fastighetsgränser. Säljaren ansvarar inte för att märka upp gränser.

Åkermark

Åkermarken är utarrenderad med muntligt avtal. Enligt fastighetstaxeringen är arealen 4 ha med ett taxeringsvärde om 206 tkr. Otillfredsställande dränerad och med ett brukningsvärde med mycket sämre produktionsförmåga (mer än 30 % under normalt) enligt fastighetstaxeringen.

Jakt

Jakten på fastigheten är utarrenderad till ett större viltjaktsområde med muntligt avtal och uppsägningstid.

Naturvärden

Vid kontrolltillfället fanns inga registrerade naturvärden på fastigheten. (Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga registrerade forn- eller kulturlämninar på fastigheten. (Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen).

Stödrätter

Stödrätter finns hos arrendatorn och överlåts till köparen.

Besiktning och undersökningsplikt

Skogsinventeringen är upprättad efter äldre skogsbruksplan och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastigheternas egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 11 900 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter