Skogsfastighet

Norrbottensgård med skog!

Högstbjudande

4 700 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 24 jun, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
89,3 ha
Åkermark
2,2 ha
Övrigmark
2,4 ha
Skogsmark
78,4 ha
Skogsimpediment
5,1 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Virkesförråd
7 400 m3sk
Boyta
174 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

PITEÅ BERGSVIKEN 52:1

Adress

Tingsholmsvägen 22 94471 Piteå

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att förvärva den gamla patrons villan med anor från 1800-talet. Fastigheten består av 89 hektar mark varav ca 78 hektar produktiv skogsmark, bonitet om 4m³sk/ha/år och ett virkesförråd om ca 7 400m³sk. På fastigheten finns förutom bostadshuset även ett antal ekonomibyggnader.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshuset

Bostadshuset är en Norrbottengård från 1852 med en taxerad boarea om 174kvm.

På nedre plan möts man av en rymlig hall som till vänster leder oss in i köket som är utrustat med elspis, två ugnar, diskmaskin, luckor från Härjedalskök samt kyl. I övrigt hittar vi toalett med dusch och vattenburen golvvärme, vardagsrum med fiskbensparkett och ett mindre rum som kan tidigare använts som matsal.

På övre plan hittar vi 4 sovrum samt en toalett med en kombinerad tvättmaskin och torktumlare.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Risbergs skogskonsult AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 78 ha med ett virkesförråd om totalt 7 400 m³sk varav ca 2780 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

​Ingår i Bergsvikens VVO.

Arrende/nyttjanderätter

En muntlig överenskommelse finns angående slagning av åkermarken.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten berör av en fornlämning i form av en boplatsgrop på avdelningn 29 i skogsbruksplanen. Den finns markerad i skogsbruksplanen.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Planer, bestämmelser mm

Vägverket kommer att dra om E4an vilket påverkar fastigheten. Se planen på vår hemsida. Markersättningen kommer att tillfalla nuvarande ägare.

Lekstugan

Lekstugan som idag står på fastigheten kommer att flyttas därifrån och ingår därför inte i försäljningen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 912 800 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter