fbpx

Skogsfastighet

Njutångers-Boda

Högstbjudande

750 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 9 apr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
27,3 ha
Skogsmark
21,9 ha
Impediment
2,6 ha
Inägomark
2,3 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
1 635 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HUDIKSVALL NJUTÅNGERS-BODA 1:4

Om fastigheten

Etablerade ungskogar nära till bra vägnät samt skogsindustri. Jakträtt i Njutångers Södra viltvårdsområde om ca 1700 ha.
Total areal om ca 27 hektar. Dessutom finns ca 2 hektar åkermark. Fastigheten har del i marksamfälligheter på flertal områden.
Marken ligger mellan nya och gamla E4 vägen.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbeskrivningen är upprättad av Malin L Wallin, Ludvig & CO, på snöbeklädd mark med ca 60 cm snödjup under Februari 2021. Enligt skogsbeskrivningen finns det 21,9 ha produktiv skogsmark och ett inventerat virkesförråd om 1 635 skogskubik och en medelbonitet om 4,8 m³sk/ ha och år . Skogen är framförallt i röjnings- och gallringsbar ålder, men skog finns i alla huggningsklasser. För mer ingående information om skogsmarken se bilagor skogsbruksplan i detta prospekt.

Skogsbeskrivningen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Spekulanter uppmanas att själv bilda sig en uppfattning om skogstillståndet på fastigheten.

Skogsvård

Enligt skogsbeskrivningen finns 14 ha föreslagen att röja inom planperioden för att berika tillväxten på fastigheten. I övrigt finns ett bestånd bestånd som är planterat under senaste åren, vilken kräver en återväxtkontroll inom närmsta åren för att säkerställa föryngringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbeskrivningen finns 2,3 ha inägomark,

Jakt

På fastigheten ingår jakträtt i Njutångers södra viltvårdsområde och områdets storlek uppgår till ca 1700 hektar. Kontaktperson är jaktledare John Hedlund, telefonnummer: 070-576 60 44

Naturvärden

Det finns inga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa Skogens pärlor via Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga Forn- eller kulturvärden registrerade på fastigheten (Källa Skogens pärlor via Skogsstyrelsen).

Boda Njöte vägsamfällighet

Fastigheten har för föregående år haft en avgift för väg med 719 kr.

Samfälligheter

Fastigheten har del i flera marksamfälligheter varav en är belägen på ön Lövön.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för privat person,
förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Visning

Ingen visning kommer att ske utan spekulanter uppmanas på egen hand eller med exempelvis virkesköpare förvissa sig om fastighetens skick. Ta gärna på er skidor eller snöskor för tillfället.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 9 apr

Högstbjudande: 750 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter