fbpx

Lantbruk

Naturskönt markområde invid Norsälven

Högsta bud

1 300 000 kr

Högstbjudande: 1 700 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 29 maj kl 16:00

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Beteshage med hundraåriga ekar i sluttning mot Norsälven varvas med skogsmark. Här är lämningar kvar från disponentvillan som tillhörde bobinfabriken vid förra sekelskiftet.
Välkommen att själv åka och titta på marken. Ta gärna med kaffekorgen och sätt dig en stund på en filt. Så gott som säkert kommer du inte gärna åka därifrån igen, men när du väl gör det kommer du göra det med många drömmar och idéer.
Utterud ligger 20 minuters bilresa nordväst om Karlstad strax väster om Kil.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

KARLSTAD UTTERUD 1:2, 1:5 samt 1:21

Adress

Utterud 66592 Kil

Totalareal
10,4 ha
Tomtområde
10,4 ha

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsmark

Totalt ca: 3,4 hektar skogsmark. Majoriteten av denna är slutavverkad för ett par år sedan och nu planterad med granplantor. En holme med lövskog lämnad. Marken ligger i fastighetens nordöstra ytterkanter med angränsning mot älven.

Inägomark

Cirka 7 hektar betesmark med inslag av stora ekar mm. Marken som årligen betats av nötboskap är kuperad med kullar och sluttningar ner mot Norsälven.

Jakt

Älgjakten i området bedrivs gemensamt inom Köpung/Lindesnår älgjaktslag som jagar på ca 1 200 ha, ligger under Grävlingen ÄSO (älgskötselområde). Småviltjakt enskilt på egen fastighet. Ingår i Kronhjortsskötselområde.

Bakgrund och historia

Utteruds Gård som ligger angränsande och som tidigare varit i samma ägo är nämnt i historieskrifterna ända sedan början av 1500-talet och har genom historien varit en av Nor sockens större gårdar.
Gården har genom tiderna bytt ägare med jämna mellanrum och har ägts av såväl häradshövdingar, brukspatroner samt Nordiska Trävarubolaget i Göteborg. Under Trävarubolagets ägande i mitten av 1800-talet kalhöggs egendomens skogsmarker, delvis till råvara för den bobinfabrik de uppförde på markerna. 1885 brann fabriken ner och byggdes sedan upp på annan plats. Över Norsälven i närheten av fabriken fanns på den tiden en färja som på slutet av 1930-talet togs ur allmän drift av vägverket då man byggt en ny väg genom Rudsta. Sedan 1940-talet och fram till nyligen har gården varit i samma släkts ägo.

Flera fastighetsbeteckningar

I försäljningen ingår flera fastighetsbeteckningar som ligger intill varandra och sambrukas. De utgör på så vis en mycket fin enhet med optimal arrondering.
Ingående fastigheter är Karlstad Utterud 1:2, 1:5 och 1:21.

Forn- och kulturlämningar

Nere vid älven finns registrerad lämning efter Bobinfabriken. På fabriken tillverkades en större typ av trådrullar i trä, Bobiner.
Lämningen består av Grundstenar 32x14m NNO-SSV. Plats för ångmaskin 5x3m NNV-SSO, betong och sten. Maskinfästen i järn. 200m från fabriken ligger fabriksbostaden 16x10m NO-SV. Slaggsten 1 1/2m högt, välbevarad grund.
Objekt Id: 1022330
Källa: Skogsstyrelsen Skogens Pärlor.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
Källa: Skogsstyrelsen

Planer, bestämmelser mm

Fastighetens berörs av områdesbestämmelser Akt 1780K-92-2003/08 "Norsälvens Stränder".

Områdesbestämmelser (Beslutsdatum: 2002-12-17, Senast ändrad: 2022-06-03)

Bestämmelsernas syfte är att undvika att byggnader placeras inom område där det finns risk för skred.

Se bifogat dokument.

Visning

Välkommen att själv besöka fastigheten för att bilda dig en uppfattning om dess egenskaper. Tänk på att visa hänsyn till grannar, planteringar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Om du själv besöker fastigheten ta gärna hjälp av vår interaktiva gårdskarta.
Gå in på www.ludvig.se/fastigheter/ med din mobila enhet och klicka upp Gårdskartan så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym, ålder etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Du väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 29 maj kl 16:00

Högstbjudande: 1 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter