fbpx

Fritid, tomt & övrigt

Naturskön tomt vid Krutsjön, Vilhelmina

Prisindikation

275 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 5 jul

Visning

  • En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.
    Ingen organiserad visning av fastigheten kommer att ske via fastighetsmäklaren.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Vacker strandtomt på ca 3 150 kvm enligt taxeringsinformationen invid Krutsjön, Vilhelmina kommun. Tomten är obebyggd vilket bjuder in till möjligheten att skapa en idyll, likväl under sommar- som vintertid. Byn Krutberg är belägen sydväst om Dikanäs i höjd med Västansjö. Ingen bilväg stäcker sig fram till byn vilket bidrar till ett ostört och naturskönt läge! Fastigheten nås enklast med terränghjuling sommartid och skoter vintertid.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

VILHELMINA KRUTBERG 1:9

Adress

VILHELMINA KRUTBERG 1:9

Totalareal
0,3 ha
Tomtområde
0,3 ha

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Övrigt

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter