fbpx

Lantbruk

Naturskön gård om ca 42 ha längs Stensån

Högstbjudande

4 995 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Fastigheten Ekebråna 2:1 erbjuder ett sammanhängande skifte med böljande åker, bete och skog på ca 35 ha i ett naturskönt läge, samt ett utskifte på ca 7 ha med skogsmark, alldeles på gränsen där Halland möter Skåne. Är du ute efter att renovera eller bygga nytt? Behöver du mer mark till dina djur? Kanske denna fastighet passar just dig med ett redan aktivt lantbruk. Oavsett vilka dina behov är, så kan man skapa något alldeles unikt då naturvärdena är höga med vattendrag som rinner igenom fastigheten, en egen skog som passar dig som vill investera för framtiden, fin betesmark på lugnt läge för djuren och en idyll att låta barnen växa upp i.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LAHOLM EKEBRÅNA 2:1

Adress

Ekebränna 312 31298 Våxtorp

Totalareal
41,9 ha
Tomtområde
41,9 ha
Virkesförråd
3 649 m3sk
Boyta
110 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Byggnadssätt

Gårdsbilden är sliten och eftersatt.
Enskilt avlopp med trekammarbrunn och infiltration från 2017. Avloppet är godkänt av kommunen.
Grävd brunn.
2022: Ny vattenledning från brunnen till boningshuset. Ny pump.

Skogsuppgifter

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvård

Under planperiodens 10 år, ska totalt 14,1 ha skogsvårdsåtgärder genomföras i form av plantering och röjning om föreslagna åtgärder genomförs.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arealuppgifter

Areal enligt skogsbruksplanen
26,1 ha produktiv skogsmark
0,8 ha myr/kärr/mosse
14,1 ha inäga/åker
0,2 ha väg och kraftledning
1,2 ha annat

Jordbruksmark

Jordbruksmarken är fri för den nya ägaren att överta efter 2023-07-01.

Tidigare sökta stöd på jordbruksmarken har gjorts utifrån följande arealer: 9,18 ha åker och 5, 81 ha bete.

Fiske

Fisket är fritt för den nya ägaren.

Jakt

Jakten är fri för den nya ägaren.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns två markerade fornlämningar. Ett vägmärke, samt en fyndplats av slagg. Båda berör inägomark. Fornlämningar som inte är markerade kan dock finnas och ska tas hänsyn till.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, naturreservat eller natura 2000-områden finns på fastigheten.

Städning

Fastigheten lämnas i det skick den befinner sig på kontraktsdagen. Ingen flyttstädningen kommer ske.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Solcellsanläggning

Nyare solcellsanläggning från 2022 på 19 kw, finns uppsatt på ladugården.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 728 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter