fbpx

Lantbruk

Naturnära skogs gård i ett skifte och hög bonitet!

Utgångspris

4 200 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 15 jun

Visning

  • tor 8 jun, kl 16:00 - 16:45

    Bokad visning, vänligen anmäl er!

Anmäl till visning

Om fastigheten

Skogs gård med boende drygt 3 mil väster om Skellefteå centrum. Totalt virkesförråd om ca 11 600 m3sk. varav ca 8 500 m3sk utgör S1 och S2 skog. Areal fördelas 71,8 ha produktiv skogsmark, 6,8 ha åker mark och totalt 106,7, allt i ett skifte. Bra medelvirkesförråd 162 m3sk/ha och hög bonitet på 4,2 m3sk/ha. Villa 1 1/2-plan byggt 1947 och om 126 kvm och 4 rok, fullt beboelig med vattenburen el-värme, vatten från kallkälla med självtryck och äldre 3-kammarbrunn. Ekonomibyggnader i dåligt skick. På södra sidan landsvägen finns också två st. sommarstugor (el/vatten saknas) som ingår.

Välkomna boka visning!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ SÖDRA NYFORS 1:2

Adress

Nyfors 2 93196 Skellefteå

Totalareal
106,7 ha
Väg och kraftledning
1,7 ha
Åkermark
6,8 ha
Skogsmark
71,8 ha
Skogsimpediment
20,8 ha
Övrigmark
5,6 ha
Virkesförråd
11 623 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Planlösning (bv)
Planlösning (öv)

Fakta

Skogsuppgifter

En skogsbruksplan upprättades i oktober 2022 av Andreas Lundmark. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens totala areal till ca 106,7 hektar varav ca 71,8 hektar utgör produktiv skogsmark. Fastigheten inrymmer ett virkesförråd om ca 11 623 m³sk, vilket innebär ett medelförråd om 162 m³sk per produktiv hektar. Medelboniteten är beräknad till 4,2 m³sk per hektar och år och den beräknade tillväxten under planperioden uppgår till 319 m³sk per år. Fastigheten domineras av skog i huggningsklass S2 som utgör ca 33% av arealen produktiv skogsmark följt av G1 som utgör ca 29% och S1 ca 18%.

För ytterligare skogsuppgifter se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

Köparen ansvarar för eventuella lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten (Källa: Riksantikvarieämbetet via SeSverige).

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten ingår i sin helhet i Skelleftedalens Vattenskyddsområde.

Jakt

Ingår i Krångfors vvo om ca 2 700 ha.

Arealuppgifter

Redovisad areal är hämtad från skogsbruksplanen och kan skilja sig från taxerad areal och lantmäteriets angivna areal. Total areal enligt lantmäteriet 1 068 021 kvm. Totalt areal enligt taxering 107 ha.

Lantmäteriförrättning

Det pågår en lantmäteriförrättning för en ledningsrätt för fiberkabel i ett vägområde.

Breddning kraftledning

Kraftledning som passerar fastigheten ska breddas på ca 4 ha, intrångsersättning och virke kommer tillfalla köparen.

Byggnader

Bostadshus byggt 1947 med 1 ½ -plan med källare. Boytan är 126 kvm och bostaden omfattar 4 rok, varav 3 sovrum. Bostaden har aldrig varit kall ställd.

Byggnadssättet är källargrund (ej omdränerad), trästomme, stående träpanel, plåttak. Det är 2-glas fönster med 3 -glas fönster i kök och sovrum 2 och 3. Ej anslutet till bredband men mobilt 4G fungerar bra. Ansluten till kallkälla med självtryck. På vår kan ibland ytvatten tränga in i kallkällan. I övrigt god kvalitet och kvantitet. Avloppsbrunn är en äldre 3-kammarbrunn. Uppvärmning sker via vattenburet system med eluppvärmning.

Interiör med bottenvåning med kök, sovrum 1, vardagsrum, badrum och hall/entré. Kök med ljusgrå spegellucka, kakel som stänkskydd och bänkskiva i laminat. Maskinell utrustning är spishäll, fläkt och kyl. I köket finns en matplats.

Sovrum 1 med 2 st. garderober. Badrum med kakel/klinker renoverat på 90-tal. Golvvärme (el), duschplats, wc och handfat. Hall/entré med trapphus till övervåning och källarvåning.

Övervåning med sovrum 2, 3 och 4. Sovrum 2 är ett fd. kök med vatten bortkopplat. Samtliga sovrum har garderober.

Källarvåning med sedvanliga utrymmen. Pannrum, tvättstuga med äldre bastu och tvättmaskin. I pannrummet finns en äldre kombinationspanna el/ved (ej driftsatt) och separat varmvattenberedare.

Övriga byggnader är 2 st. sommarstugor utan el/vatten belägna på södra sidan av landsvägen.

Ett antal äldre ekonomibyggnader finns på gården i dåligt skick.

Säljare kommer ta med sig delar av inventarier och möblemang, men kommer lämna kvar egendom som tillfaller köparen. Ytterligare städning kommer ej heller att göras av byggnader.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs EJ för fysisk person. Alltid för juridisk person.

Tillträde

Tillträde kan tidigast ske slutet av september.

Visning skog

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.

Visning av hus efter överenskommelse med mäklaren. Använd anmälan via hemsida.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via intresseanmälan, till ett utgångspris av 4 200 000 kronor. Vid intresse från flera så kommer försäljningen att slutföras genom budgivning med bank-id.

Intresseanmälan ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling Ralf Gustafsson ralf.gustafsson@ludvigfast.se, tillhanda senast 2023-06-15. Märk mailet med Skellefteå Södra Nyfors 1:2. Använd gärna intresseanmälningsfunktionen på Ludvigfast.se

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 130 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna intresseanmälan senast tor 15 jun

Utgångspris: 4 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter