Lantbruk

Mysigt torpställe om 29 ha mark

Högstbjudande

2 000 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
29,1 ha
Tomtområde
29,1 ha
Virkesförråd
3 539 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÖREBRO LILLKYRKA-LYSINGE 1:5

Adress

Lysinge 358 73272 Fellingsbro

Om fastigheten

Mysigt torpställe med en areal om ca 29 ha, varav ca 20,6 ha är produktiv skogsmark och ca 6,8 ha är inäga. Gamla ladugården och flera andra uthus finns kvar på marken. Passande för fritidsändamål eller kanske en plats för permanentboende efter renovering. Virkesvolym om 3 529 m³sk.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Huvudbyggnad

Huvudbyggnad innehållande på bottenvåningen entré/farstukvist samt ett rymligt kök med vedspis, och en kammare. Övervåning med ett rum med vedkamin samt ett mindre oisolerat rum. Huset är bygg med stomme och bjälklag i trä, tak med tegelpannor, stående träpanel, 1-glas med innanfönster. Torpargrund. Uppvärmning saknas. Byggår okänt. Vatten finns indraget till köket men endast kallvatten finns. Eldstäderna bör kontrolleras av sotare innan eldning sker. Elen är avstängd, för återanslutning så kostar det 1 875 kr inkl moms förutsatt att mätarskåpet är ok och allt i övrigt är ok. Huvudbyggnaden har ett taxeringsvärde om 264 000 kr och har en taxerad borarea om 60 m². Inventarier ingår dock ej rådjurshuvud och Höganäskrusen.

Övriga byggnader

Gamla ladugården. Vagnslider med hönshus. Förrådsbod. Jordkällare. Gammal tvättstuga. Ekonomibyggnad.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2020-04-14 av Johan Jansson på Holmen. Total virkesvolym är bedömd till 3 539 m³sk, arav S2-skog är 2 572. Boniteten är uppskattad till 8,1 m³sk/ha/år. Trädslagsfördelningen enligt skogsbruksplanen är 68 % gran, 14 % tall och 18 % löv. Medelvolym per ha är bedömd till 172 m³sk.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skogsvård

Köparen övertar ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell plantering/hjälpplantering på fastigheten.
Plantering och röjning finns att göra på fastigheten, se skogsbruksplanen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen har givits möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Jakt

Jakten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Fastigheten är inte registrerad i älg-/ eller kronhjortsskötselområde. Vad gäller älgjakt så är det fritt antal årskalvar de 3 första dagarna när älgjakten börjar. Vad gäller kronhjort så får bara årskalv jagas.

Visning

Visning av byggnader annonseras ut på hemsidan/hemnet, gällande boningshuset så visas då endast bottenvåningen. Övervåningen visas endast för seriöst intresserade personer vid senare tillfälle, detta på säljarens begäran. Skogen och marken kan besiktas på övrig tid, visa dock hänsyn till markägare och folk som vistas på markerna. Observera att jakt kan förekomma och samma hänsyn ska vidtas till jägare.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är utarrenderad till årets slut. Ett muntlig avtal finns och ersättningen har varit 3 000 kr/år.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 9 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter