fbpx

Lantbruk

Mysigt sommarställe

Utgångspris

1 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

NORDANSTIG VALLEN 4:11, 1:5, 4:37, 34:1, 4:14, 3:5, 4:12, 5:3

Totalareal
0,9 ha
Tomtområde
0,9 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad uppförd i trä med plåttak. Ena delen bostadsdel och andra delen ekonomibyggnad.

Ladugård

Skogsuppgifter

En skogsbeskrivning upprättades i september 2022 av Jonas Sjölund, Ludvig & Co. Enligt skogsbeskrivningen uppgår fastighetens totala areal till ca 19,8 hektar varav ca 14 hektar utgör produktiv skogsmark. Fastigheten inrymmer ett virkesförråd om ca 2364 m³sk vilket innebär ett medelförråd på ca 169 m³sk per produktiv hektar. Medelboniteten är beräknad till ca 6,3 m³sk per hektar och år.

Naturvärden

Ca 0,2 hektar av avdelning 9 i skogsbeskrivningen är klassad som nyckelbiotop (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

På avdelning 15 och 16 i skogsbeskrivningen finns en möjlig fornlämning i form av en fäbod (Källa: Riksantikvarieämbetet via SeSverige).

Arealuppgifter

Areal i skogsbeskrivningen är enligt uppmätning från fastighetskartan 19,8 hektar. Areal enligt fastighetsutdrag 11 769 kvm. Ingen hänsyn till arealdifferensen har tagits i fastighetsvärderingen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alternativt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 850 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter