Lantbruk

Mjölkgården – Halla

Utgångspris

7 100 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 6 aug, kl 16:00

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
113,4 ha
Skogsmark
19,9 ha
Inägomark
87,6 ha
Väg och kraftledning
1,8 ha
Övrigmark
4,1 ha
Virkesförråd
2 771 m3sk
Boyta
290 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BOLLNÄS BACKA 3:2, 3:9 & BOLLNÄS HÄNSÄTTER 2:9, 4:14

Adress

Hänsätter 2269 82168 Vallsta

Om fastigheten

Mjölkgården Halla, idag med pågående mjölkproduktion där lösdriftsstallet med liggbås har plats för 86 mjölkande kor med tillhörande mjölkgrop. Möjlighet finns för köparen av fastigheterna att även förvärva djur, lager, inventarier och stödrätter för fortsatt drift.

Fastigheterna Bollnäs Backa 3:2, 3:9 & Bollnäs Hänsätter 2:9 och 4:14 ingår i denna förmedling som omfattar totalt tolv markområden spridda över två geografiska platser. Brukningscentrum, mjölkgården Halla är belägen i Hänsätter utmed Kyrksjöns östra strand samt vid Offerberg finns två större block mark.

Fastigheternas totala areal enligt skogsbruksplanen uppgår till 113,4 hektar varav ca 88 hektar utgör åker och betesmark samt ca 20 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 2 770 m³sk.

Bostadsbyggnad i 2 plan inrymmer två lägenheter som lämpar sig väl som generationsboende. Vacker utsikt över Kyrksjö med tillgång till egen badplats.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad i två plan inklusive källare och vindsvåning med taxerad boyta om 290 kvm. Uppförd på källarplan och torpargrund med en stomme i timmer, stående träpanel under tegeltak.Kopplade 2-glas fönster. Vacker farstukvist och balkong ut mot Kyrksjön. Byggnaden har två lägenheter som idag fungerar sm generationsboende.

Uppvärmning via frånluftsvärme från ladugården. Enskilt vatten från källa som delas med fler fastigheter. Avlopp till trekammarbrunn med infiltration.

Byggnadens nedre plan inrymmer:
​Entréhall med möjlighet till klädavhängning, rymligt kök med matplats, badrum med wc och badkar, tvättstuga, vardagsrum, sal, konto och sovrum.

Övre plan inrymmer:
Möblerbar entréhall med möjlighet till klä avhängning, badrum, tvättstuga, kök, vardagsrum och tre sovrum.

Källarplan inrymmer:
Pannrum och matkällare.

Vindsvåningen inrymmer:
Två oinredda kvallvindar.

Gårdshus

Äldre gårdshus/bryggstuga i två plan, uppförd på torpargrund med en stomme i timmer, stående träpanel under tegeltak.

Byggnaden nedre inrymmer:
Mindre hall, två rum och kammare.

Byggnaden övre inrymmer:
Mindre hall och fyra rum.

Trädgård​

​Stor trädgårdstomt med vacker utsikt över Kyrksjö med tillgång till egen badplats.

Mjölkstallet

Ladugårdsbyggnad utförd 2003. Byggnaden är uppförd på gjuten platta med en stomme av trä, ytterväggar i plåt under plåttak. Byggnadsyta ca 910 m² enligt taxeringen.

Lösdriftsstall med liggbås och skrapgångar med skraputgödsling har idag plats för 86 mjölkande kor. Tillhörande mjölkgrop i anslutning är ett SAC stall, dubbel 8:a.v Sensetime aktivitetsmätning är installerad. Bandfoderfördelare (installerad 2017) och 5 stycken kraftfoder automater. Mjölkrum med tank om 7 kubik. I den utbyggda delen finns även ett kontor/fikarum samt wc.

Äldre ladugårdsbyggnad

Den äldre ladugårdsbyggnaden är ursprungligen uppförd 1929. Byggnaden är delvis uppförd på gjuten platta med en stomme av trä, ytterväggar delvis murad och i trä under plåttak från 2003 i samband med att det nya mjölkstallet uppfördes.

Byggnadsdelen har sedan byggts om och ut i omgångar varav den del som idag användas för sinkor, ungdjur och kalvar är ombyggd 1989, då med plats för 38 kor. Numera ombyggt för enklare lösdrift, ungdjursboxar, behandlingsboxar och kalvboxar. Rälsburen utfodringsvagn för ensilage. Utöver detta så finns det plats för diverse förvaring.

Silos och foderfördelare

Till mjölkstallet finns två kraftfodersilos om ca 40 respektive 18 ton med tillhörande foderstationer samt rivarbord och bandfoderfördelare.

Plansilos

Grusbädd för ensilage i limpa med tre fack om ca 60*14 meter, 50*12 meter och 40*12 meter.

Brunnar

På gården finns gödselbrunnar dels en äldre från 1989 om ca 795 kubik och en större som byggdes 2003 i samband med mjölkstallets uppförande om ca 2 000 kubik.

Verkstad

Äldre ekonombyggnad uppförd på gjuten platta, murade väggar under plåttak . Byggnaden inrymmer enklare gårdsverkstad. Byggnadsyta ca 50 kvm.

Garagebyggnad

Enklare äldre ekonombyggnad bygg i trä under plåttak. Byggnaden inrymmer för utom förvaringsutrymmen under tak även ett enklare garage med plats för två bilar.

Allmänt

Fastigheterna Bollnäs Backa 3:2, 3:9 & Bollnäs Hänsätter 2:9 och 4:14 ingår i denna förmedling som omfattar totalt tolv markområden spridda över två geografiska platser. Brukningscentrum, mjölkgården Halla är belägen i Hänsätter utmed Kyrksjöns östra strand samt vid Offerberg finns två större block mark.

Fastigheternas totala areal enligt skogsbruksplanen uppgår till 113,4 hektar varav ca 88 hektar utgör åker och betesmark samt ca 20 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 2 770 m³sk.

Mjölkgården Halla, idag med pågående mjölkproduktion där lösdriftsstallet med liggbås har plats för 86 mjölkande kor. Möjlighet finns för köparen av fastigheterna att även förvärva djur, lager, inventarier och stödrätter för fortsatt drift.

Bostadsbyggnad i 2 plan inrymmer två lägenheter som lämpar sig väl som generationsboende. Vacker utsikt över Kyrksjö med tillgång till egen badplats.

Areal

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår totalt till 113,4 hektar. Areal enligt fastighetstaxering uppgår till 107,7 hektar och fastighetsregistret uppgår till 106,3 hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Vägar

Fastigheten Bollnäs Backa 3:9 har del i vägar. Bollnäs Undersviks Kyrkby GA:1 som förvaltas av Lillåkers-Roravägens samfällighetsförening och Bollnäs Offerbergs GA:3 som förvaltas av Bultagatans vägsamfällighet.

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 87,6 hektar. Inägomarken består av både åker och betesmark som har normal avkastning och kvalitet enligt taxeringsuppgifterna. Marken är fördelade på två geografiska områden. I anslutning till gårdscentrum finns ca 35 hektar inägomark.

Arrenden

Idag arrenderar företaget 90 hektar åkermark av 6 stycken jordägare. Säljaren kommer att medverka till att köparen övertar befintliga arrenden.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en ny skogsbruksplan från juni 2020 upprättad av Nils Persson, Ludvig & Co.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 19,9 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 2 771 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 700 m³sk. Medelvolymen per hektar är 139 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,5 m³sk per hektar. Den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 131 m³sk/år (6,6 m³sk/ha/år). Av virkesförrådet utgör 20 % tall, 39 % gran och 40 % löv. Åldersfördelningen på fastigheten har sin tyngdpunkt på yngre och äldre gallringsskogar.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheterna ingår både i Undersviks viltvårdsområde och Arbrå Östra viltvårdsområde.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheterna. Däremot finns det två områden med höga naturvärden som berör fastigheten, avdelning 5 och 21 i skogsbruksplanen (Källa: Skogsstyrelsen, skogen pärlor).

Forn- och kulturlämningar

Det finns flera fornminnen och kulturlämningar registrerade på fastigheterna, bland annat ett minnesmärke, vägmärke, blästbrukslämning och kolningsanläggning (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

Energideklaration

Energideklaration är inte utförd. Kontakta mäklare för mera information.

Besiktning

Ingen närmare besiktning av fastigheternas byggnader kommer att genomföras av säljaren. Kontakta ansvarig mäklare för information och rådgivning.

Lös egendom

All kvarvarande lös egendom som finns kvar vid tillträdet tillfaller köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Djur, lager, inventarier & stödrätter

Möjlighet finns för köparen av fastigheterna även förvärva djur, lager, inventarier och stödrätter för fortsatt drift. Inventeringslistor kommer finns tillgängliga för spekulanter. Kontakta ansvarig mäklare för mera information.

Visning

Kontakta mäklaren för visning av gårdscentrum. Spekulanter uppmanas att besiktiga fastighetens mark på egen hand eller genom konsult och därigenom förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Extra kontaktperson

Erland Hedin
Affärsrådgivning, Skog och Lantbruk

Telefon: 0278-639 288
E-post: erland.hedin@ludvig.se

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 7 073 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter