Lantbruk

Mjölk- och skogsgård på Rödön

Högsta bud

3 500 000 kr

Högstbjudande: 5 000 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • fre 4 Dec, kl 13:00 - 15:30

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
122,8 ha
Skogsmark
87,0 ha
Myr/kärr/mosse
7,0 ha
Åkermark
20,0 ha
Betesmark
5,0 ha
Övrigmark
1,4 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Väg och kraftledning
2,3 ha
Virkesförråd
8 240 m3sk
Boyta
160 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KROKOM RÖDÖNS-BACKEN 1:38

Adress

Backen 597 83595 Nälden

Om fastigheten

Längst in i idylliska Backviken på Rödön hittar vi denna gård med kuperade jordbruksmarker, 80 ha bördig skog och sjöläge. På gården finns ett större boningshus, ladugård för mjölkkor och stall med tre boxar.
Total areal om ca 120 ha, varav ca 80 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om ca 8 240 m³sk, varav ca 3 359 m³sk är S1 och S2-skog.

OBS ! Nytt försäljningssätt!

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Byggår: 1900-tal med senare tillbyggnationer
Taktyp/takbeklädnad: Plåt
Utvändiga plåtarbeten: Plåt
Grund: Krypgrund med delvis källare
Stomme: Timmer och lösvirke
Fasadtyp: Stående locklistpanel
Fönster: Kopplade 2-glasfönster

Vatten: Enskilt vatten via vattenförening Västra Mjälavikens. Kopplingen till vattenföreningen sitter i ladugården.
Avlopp: Enskilt avlopp, ej trekammarbrunn enligt uppgift från säljaren.
Uppvärmning: Pelletspanna. Anmärkning på skorstenen pga att taket där pannan står ej är brandsäkrat. För närvarande värms huset med elpatron.
Ventilation: Självdrag

TV/Internet: Fiber

Renoveringar:
2018: Nytt tak samt tilläggsisolering av fasad och vind
2017: Nytt aggregat i bastun

Boarea: 160 kvm enligt taxeringsuppgifter.
Biarea: 45 kvm enligt taxeringsuppgifter

PLANLÖSNING ENTRÉPLAN:

Entré via veranda in till stor hall med trappa till övervåningen och plats för avhängning
Vägg: Tapet
Golv: Plastmatta

Toalett som nås från hallen
Vägg: Tapet
Golv: Plastmatta

Stort kök med ljusa luckor utrustat med spis, spisfläkt, kyl och diskmaskin
Vägg: Tapet
Golv: Plastmatta

Öppen planlösning mellan kök och matrum med utgång till veranda. Handtaget till verandadörren är trasigt.
Vägg: Tapet
Golv: Trägolv

Vardagsrum
Vägg: Tapet
Golv: Trägolv

Tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare och skåpinredning. Innanför tvättstugan finns ett äldre pannrum.

Grovingång med hall med dusch och bastu. Aggregat i bastun bytt för ca 2 år sedan. Från grovingången till också trappa ner till källaren.

PLANLÖSNING ÖVRE PLAN:

En trappa i trä leder upp till den övre hallen. Hallen är möblerbar och har en öppen spis samt utgång till balkong.
Vägg: Vävtapet
Golv: Parkett

Sovrum 1 med två garderober och snedtak
Vägg: Tapet
Golv: Platsmatta

Sovrum 2 med två garderober och snedtak
Vägg: Tapet
Golv: Platsmatta

Sovrum 3
Vägg: Tapet
Golv: Plastmatta

Sovrum 4. Masterbedroom med två stycken kattvindar
Vägg: Tapet
Golv: Plastmatta

Det finns en fuktskada i ett av sovrummen.

Badrum med wc, handfat och badkar
Vägg: Tapet
Golv: Plastmatta

KÄLLARE
Pannrum med pelletspannan och vedförvaring. För ett par år sedan uppstod en vattenskada i källaren då vedpannan kokade över. Vattenskadan spred sig upp till tvättstugan.

Ladugård

Ladugård uppförd på betongplatta och regelstomme med fasad av träpanel och tak av plåt. Byggnaden rymmer djurstallsdel med plats för 35 mjölkkor, uppbundet system med gummiklädda mattor i båsen. Gallertäckt skraputgödslingssystem (2 stycken) via kulvert till delvis inhängnad gödselbrunn. Sju stycken ungdjursboxar samt kalvningsboxar. Mjölkning via rörsystem.

Ladugården är utbyggd i flera etapper och rymmer foderkök med fodervagn på räls (Feedcar Compact) samt separat utrymme för rundbalsrivare. Maskinrum, mjölkrum, personalrum/kontor med omklädningsrum och toalett.

Ligghall för lösdrift på betongplatta

Stalldel med tre boxar och sadelkammare. Två stycken boxar om ca 3 x 3 m och en om ca 2 x 3 meter. Takhöjden i stallet är ca 2,5 meter.

Höskulle med foderfickor om ca 4,5 m3. Äldre traverssystem för lyft av höbalar.

Maskinhall & verkstad

Större byggnad med flera olika delar, uppförd på grund av delvis betongplatta och delvis grusbädd. Stomme av regelverk och tak av plåt. Byggnaden rymmer:

Verkstadsdel med betonggolv och golvbrunn. Verkstaden har hög takhöjd, porten till verkstaden är ca 3 meter.

Enkelgarage med port på betongplatta.

Carport med elanslutning, golv av grusbädd.

Större vagnshall med golv av grusbädd, fyra portar och hög takhöjd.

Övriga utrymmen utgörs av enklare förrådsdelar.

Byggnadsarean uppskattas till ca 315 kvm.

Ligghall

Ligghall för lösdrift med djupströbädd på betongplatta. Foderbord under tak. Stomme av regelverk och tak av plåt. Enligt säljaren har ligghallen egen el och vatten från ladugården via kulvert.

Carport

Carport med plats för två bilar uppförd 2019 på grusbädd, regelstomme och tak av plåt. Elinstallation/belysning finns.

Övriga ekonomibyggnader

Övriga ekonomibyggnader inkluderar växthus, härbre i timmer samt jordkällare mfl.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2020 är Folke Lindblom, Ludvig & Co. Fastigheten består av 1 skifte med totalt ca 79,9 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 8240 m³sk.

Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 67 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot yngre skog, ca 18 % av arealen är under 20 år. Ungefär 18 %, (14,1 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 3 292 m³sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av plantering och markberedning på 3,2 ha. Därtill finns behov av röjning.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen finns 25,6 ha inägomark på fastigheten. Det finns ca 22 stödrätter för fastigheten, varav ca 16,81 ha åker och 5,19 ha bete.

Jakt

Fastigheten Rödöns-Backen 1:38 ingår i Rödölandets kronhjortsskötselområde och älgskötselområde.

Fiske

Det är inte utrett huruvida fastigheten har fiskerätt. I Storsjön är det fritt fiske.

Naturvärden

Inga avdelningar är föreslagna som NO/NS-bestånd.

Det finns heller inga avdelningar som klassats som nyckelbiotoper eller är naturvärdesklassade enligt Skogsstyrelsen.

Forn- och kulturlämningar

Området runt bostadshuset är registrerad som kulturhistoriskt objekt, möjlig fornlämning.

Visning

För bokning av visning kontakta någon av handläggarna.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock ska hänsyn visas till grannar, djurliv, ev pågående jakt och liknande.

På Ludvig & Co är vi måna om allas hälsa och trygghet. Vi tycker också att det är viktigt att tänka extra mycket på varandra i samband med en visning. Därför har vi tagit del av och följer de samhällsrekommendationer och policys som finns kring Coronaviruset.

Vi minskar grupperna
Våra fastighetsmäklare är noga med att sprida ut visningarna och planera för mindre grupper.

Vi håller avstånd
När du är på en visning är det viktigt att visa respekt mot andra personer genom att hålla avstånd. Ta inte i hand när du hälsar och tänk på att använda armvecket om du känner att du behöver hosta eller nysa.

Vid förkylning stannar vi hemma
På Ludvig & Co stannar vi hemma vid minsta förkylningssymptom. Vår förhoppning är att du gör detsamma. Be istället någon anhörig eller god vän att gå på visningen. Vi hjälper gärna till med kompletterande bilder och beskrivningar.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten.

Övrigt

Enligt information från säljaren finns intresse från en närliggande fastighet att förvärva ca 1 ha mark från 1:38.

Det ska enligt uppgift finnas en soptipp någonstans i skogen på fastigheten. Ansvaret för denna övergår på en köpare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 212 400 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter