fbpx

Lantbruk

Mindre skogsgård i Aspan

Säljs via anbudsförfarande

575 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Anbud senast sön 18 jul

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
3,0 ha
Betesmark
1,2 ha
Skogsmark
1,2 ha
Småhusmark lantbruk
0,6 ha
Virkesförråd
230 m3sk
Boyta
75 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN ASPAN 4:2

Adress

Aspan 251 84297 Ytterhogdal

Om fastigheten

Gård med bostadshus samt tillhörande ekonomibyggnader. Belägen i Aspan mellan Sveg och Ytterhogdal. Gården är omgiven av inägomark samt skogsmark med en total areal om 3 ha. I direkt anslutning till fastigheten finns Aspansån.
Fastigheten lämpar sig för både permanent- och fritidsboende. Möjligheter till jakt, fiske och friluftsliv.
Försäljningen sker via skriftligt anbud senast 2021-07-18. Prisidé: 575 000 SEK

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadsbyggnad i 1/2 plan. 4 rum och kök.

Taktyp/takbeklädnad
Tegel. Taket byttes 2016.
Skorsten
Murad. Provtryckning av rökkanal utfördes 2018.
Grund
Natursten
Stomme
Trä
Fasadtyp
Stående träpanel
Fönster
2-glas
Vatten
Eget. Enligt uppgift från fastighetsägare har brunnen periodvis begränsad vattenmängd.
Avlopp
Eget
Uppvärmning
Vattenburet system från vedspis samt elpatron. Luftvärmepump installerad 2020.
Ventilation
Självdrag

Planlösning entréplan:
Hall med mindre förråd - Matta på golv, målade väggar. Luftvärmepump placerad ovanför ytterdörr.
Kök - Matta på golv, tapet på väggar. Inrymmer spis, kyl, frys, vedspis.
Sovrum med klädkammare - Matta på golv, tapet på väggar.
Vardagsrum - Trägolv, tapet på väggar.
Badrum med mindre förråd - Matta på golv och väggar. Inrymmer WC, tvättställ, dusch, tvättmaskin.

Planlösning övre plan:
Hall - Trägolv, målade väggar.
Sovrum med två garderober - Trägolv, tapet på väggar.
Sovrum - Heltäckningsmatta på golv, tapet på väggar.
På övre plan finns även två klädkammare/förråd.

Ladugård

Ladugårdsbyggnad uppförd i trä på grund av natursten samt tak i plåt. Delvis gjutet golv.
Byggnaden inrymmer utrymme för tidigare djurhållning, rymliga utrymmen för hobbyverksamhet/förråd samt loga på hela övre plan.
I byggnaden finns el för belysning.
I anslutning till ladugårdsbyggnaden finns ett nybyggt traktorgarage samt vedförråd.

Lador

På inägomarken finns två timrade lador med plåttak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad september 2017 av MB Forest. Planen har tillväxtberäknats till 2020. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 1,2 ha med ett virkesförråd om 230 m3sk i huggningsklassen S2.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen är 0,2 ha klassade som K1. Detta avser avdelning 1. Köparen övertar ansvaret för återbeskogningen av denna avdelning. Köparen övertar även ansvaret för framtida röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten är idag inte registrerad för älgjakt.

Ny ägare får själv söka medlemskap i ev angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2022-07-01, om inget annat avtalas på kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information. Friskrivningsklausul Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns fornlämning registrerade. Det avser sk "gårdstomt" och är beskriven enligt nedan hos länsstyrelsen:
"Gårdstomt, utsträckning enligt karta från 1755 för nybygget Aspan, omnämnt redan 1729. Bebyggd. Gårdsläget 1755 var densamma som den gård som idag ligger i områdets SV del. Den gård som idag ligger i områdets NÖ del finns med på karta från 1888".
Utöver detta finns idag inga ytterligare kända registrerade nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 340 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast sön 18 jul

Säljs via anbudsförfarande: 575 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter