Lantbruk

Mindre skogsfastighet

Högstbjudande

700 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 15 maj

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
6,2 ha
Tomtområde
6,2 ha
Virkesförråd
869 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HÖÖR SÄTOFTA 8:7 och 8:15

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet på ca 6 ha med ett virkesförråd på ca 870 m³sk, till större del gran. Varierande bestånd där en majoritet av skogen är i gallringsålder. Jaktmöjlighet på främst vildsvin och rådjur. Fastigheten är belägen mellan Höör och Södra Rörum.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 5,9 ha med ett totalt virkesförråd om ca 869 m³sk, vilket ger ett medelvolym på ca 147 m³sk/ha. Gran är det dominerande trädslaget med 62 % av virkesvolymen följt av 2 % bok, 1 % ek, 35 % björk och <1 % klibbal. Medelbonitet beräknad till 10,6 m³sk/ha. Varierande bestånd där en majoritet av skogen är i gallringsålder. I den norra delen finns föryngringsyta på 1.9 ha. Förenklad skogsbruksplan är upprättad av Victor Nordell i augusti 2019.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

God jakt för området. Vilt i form av främst rådjur och vildsvin.

Byggnader

Inga byggnader finns på fastigheten.

Vägar

Fastigheten saknar skogsbilväg. I den södra delen finns en gemensamhetsanläggning, Sätofta GA:12, som går fram till fastigheten, vägen är i dagsläget farbar med bil ca 150 m från fastigheten. Vid den senaste slutavverkningen transporterades virke ut över en grannfastighet i nordöst.

Arealer

Fastighetsregisterarealer:

Höör Sätofta 8:7 - 3,273 ha
Höör Sätofta 8:15 - 2,895 ha
Totalt - 6,168 ha

Areal enligt förenklad skogsbruksplan:

Produktiv skogsmark - 5,9 ha
Totalt - 5,9 ha

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, eventuell jakt samt växande gröda.

Försäljningssätt

Bud Ludvig & Co tillhanda senast 2020-05-15. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud skickat till Ludvig & Co, Daniel Andersson, Nya Torg 3a 243 30 Höör, eller mailas till daniel.n.andersson@ludvig.se. Märk kuvertet/ mailet: "Sätofta 8:7 och 8:15" Sker ej återkoppling till budgivare inom 2 arbetsdagar efter lämnat bud, kontakta mäklare för att säkerställa att bud framkommit. Använd gärna vår budblankett.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 15 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter