Skogsfastighet

Mindre skogsfastighet utanför Glimåkra, ca 5,4 ha

Högstbjudande

690 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 12 okt, kl 09:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
5,4 ha
Tomtområde
5,4 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Östra Göinge Görbjörnarp 1:6

Om fastigheten

Skogsmarken utgörs av blandad lövskog i olika åldrar. Fastigheten ligger i ett vackert område ca 3 km norr om Glimåkra och ca 10 km nordost om Broby. Behåll som det är eller undersök om det går att bygga nytt på detta natursköna läge?

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

F.d hönsskjul

Äldre ekonomibyggnad rest under tak av eternit och fasad av stående träpanel. Byggnaden inrymmer förråds- och förvaringsutrymme samt utedass. Byggnadsarea om ca 65 kvm enligt uppmätning på fastighetskarta. Enklare beskaffenhet. Intill byggnaden finns en jordkällare. På den f.d. tomtmarken finns även en grävd brunn.

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetstaxeringen om 5,4 ha bestående av lövdominerad skog samt igenvuxen åker- och betesmark.

Jakt

Jakträtt ej upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick i vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Arrende/nyttjanderätter

På fastigheten finns ett bostadsarrende daterat 1974-07-01 skrivet på 49 år som kommer att sägas upp i samband med försäljningen. I arrendet ingår ett område om ca 9 200 kvm mark med tillhörande friggebod och barack med lösöre som inte ingår i köpet. De kan överlåtas till köpare enligt särskild överenskommelse.

Driftskostnader

Då fastigheten säljs av ett dödsbo finns det inga driftskostnader att redovisa.

Energideklaration

Energideklaration behövs ej på grund av att byggnaden på fastigheten inte är eller används som permanentbostad.

Förekomna pantbrev

Det antecknas att samtliga skriftliga pantbrev, 2 st, uppgående till totalt 3500 kr, har förkommit. Säljaren har ansökt om dödning av pantbreven enligt lag om dödande av förekommen handling. Säljaren åtar sig att vidta alla erforderliga åtgärder för att pantbreven dödas.

Vägbeskrivning

Från Glimåkra, Östra Göinge, kör du norrut på M 2122 mot Boalt (9 km). Kör ca 2 km och sväng sedan höger mot Görbjörnarp (1 km). Håll höger i korsningen efter ca 400 m och kör sedan ca 400 m till så är du framme vid infarten till fastigheten på din högra sida.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter