fbpx

Lantbruk

Mindre skogsfastighet söder om Bollnäs

Högstbjudande

350 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 29 nov

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i tre skiften belägna mellan Hertsjö och Finnfara, ca 1 mil söder om Bollnäs. Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 7,6 hektar med ett uppskattat virkesförråd ca 602 m³sk. Medelvolymen per hektar är 79 m³sk och medelboniteten uppgår till 6,1 m³sk per hektar. Jakt i Bollnäs Södra viltvårdsområde omfattande ca 7 300 hektar.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

BOLLNÄS HERTSJÖ 11:5

Adress

Mindre skogsfastighet söder om Bollnäs

Totalareal
8,2 ha
Skogsmark
7,6 ha
Myr/kärr/mosse
0,6 ha

Bilder

Fakta

Allmänt

Obebyggd skogsfastighet fördelad på tre skiften belägna mellan Hertsjö och Finnfara, ca 1 mil söder om Bollnäs.

Arealuppgifter

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår totalt till 8,2 hektar. Areal enligt fastighetsregistret uppgår till 7,53 hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2023 av Erik Nyholmer, ERNY Skogstjänst Bollnäs.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 7,6 hektar med ett uppskattat virkesförråd ca 602 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 60 m³sk. Medelvolymen per hektar är 79 m³sk och medelboniteten uppgår till 6,1 m³sk per hektar. Den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 32 m³sk/år (4,2 m³sk/ha/år). Av virkesförrådet utgör 56% tall, 26% gran och 18% löv.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsbruksplanens uppgifter är framtagna enligt planläggningens gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både i enskilda bestånd och summan av dessa både uppåt och nedåt.

Skogsvård

Fastigheten har under planperioden ett röjningsbehov om 3,8 ha. Som följd av utförd avverkning finns behov av markberedning, plantering och återväxtkontroll om ca 2,8 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Bollnäs Södra viltvårdsområde som bedriver jakt på ca 7 300 hektar.

Forn- och kulturlämningar

Inom fastigheten finns inga registrerade forn- och kulturlämningar. (Källa: Skogsbruksplan, Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

Det finns en registrerad nyckelbiotop inom avdelning 4 avseende "barrskog, rikligt med död ved" med ärendenummer N151-2004 samt sumpskog inom avdelning 6 och 7. (Källa: Skogsstyrelsen, skogsbruksplan, Skogens pärlor)

Visning

Ingen visning av fastigheten kommer att ske. Spekulanter uppmanas att besiktiga fastigheten på egen hand eller genom konsult och därigenom själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Eventuella justeringar

Observera att mindre ändringar/justeringar i denna beskrivning kan komma att utföras.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast ons 29 nov

Högstbjudande: 350 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter