fbpx

Skogsfastighet

Mindre skogsfastighet, Nykroppa

Högsta bud

610 000 kr

Utgångspris: 650 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
10,8 ha
Skogsmark
10,2 ha
Myr/kärr/mosse
0,4 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
1 565 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FILIPSTAD HORNKULLEN 4:3

Adress

Hornkullen 23 68290 Nykroppa

Om fastigheten

Vid Hornkullen, norr om Nykroppa utanför Filipstad, försäljs en skogsfastighet om ca 11 hektar. Fin möjlighet för den som vill gå in i ett eget skogsägande för en hanterbar peng. Fastigheten erbjuder såväl områden med konventionell produktionsmark men även delar med höga kulturhistoriska inslag då det i området varit mycken aktivitet i samband med gruvdrift som stängdes ner runt 1800-talets mitt. Totalt virkesförråd om drygt 1 500 m³sk enligt nyupprättad skogsbruksplan. Jakt på egen fastighet. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ödegård

Inom fastighetens södra skifte i skogsbruksplanens Avd nr. 7 är resterna av gårdens byggnader. Dessa är numera helt raserade och naturen är på god väg att ta tillbaka det som en gång var gårdscentrumet med timrade byggnader.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i Maj 2021 av Erik Kumm Skog & Ekonomi.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 10,2 ha med ett totalt virkesförråd om 1 565 m³sk varav 1 237 m³sk är S1 och S2 skog. Beräknad medelbonitet är hög med 8,5 m³sk/ha i snitt och årlig tillväxt 54 m³sk/år i medel under planperioden (med hänsyn till föreslagna åtgärder). Virkesförrådet är i medeltal 153 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning där gran utgör 64%, tall 9% och löv 27%. Avverkningsförslag under planperioden (2021-2030) är totalt 485 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 441 m³sk samt naturvårdande skötsel 44 m³sk.

Skogsvård

På fastigheten finns inga akuta behov av skogsvård. I planen föreslås åtgärder först om två till fem år och då som följdåtgärd efter föryngringsavverkning. Plantering och röjning är viktiga åtgärder som bör utföras i rätt tid. Arealen ungskogsröjning är ca 4,6 hektar kommande tioårsperiod. Viktigt att tänka på eller göra vid röjning är kontrollmätningar. Att få rätt antal stam per hektar efter röjning är mycket viktigt.
Återväxtkontroller på de nyplanterade hyggena bör göras kommande vårar. Direkt efter att snön smält är bästa tiden då gräset ligger ner på marken och förhoppningsvis sticker plantorna upp tydligt.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår för närvarande inte i något viltvårdsområde, älgjaktområde eller kronhjortsskötselområde vilket innebär att jakt bedrivs enskilt på egen fastighet. Detta gäller såväl älg- som småviltjakt. Vad beträffar älgjakten är den i och med detta begränsad till kalvavskjutning och det under en kortare period (5 dagar) i början på jaktsäsongen. På markerna finns många lämpliga platser för exempelvis jakt på Råbock mm.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Marken ligger inom området för Hornkullens Silvergruvor vilket betyder rikligt med lämningar från gruvdrift och jordbruk inom fastigheten och i området generellt. Vid åtgärder i närheten av dessa områden bör man kontakta Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i distrikt Kroppa inom Filipstads kommun. Detta distrikt räknas inte som glesbygds- eller omarronderingsområde, varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till växande gröda, grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan du som är intresserad fastigheten inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera dina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym, ålder etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Du väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 550 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter