Skogsfastighet

Mindre skogsfastighet i Säter

Högsta bud

434 000 kr

Utgångspris: 300 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Anbud senast ons 12 aug, kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Parkera bil vid grusvägen eftersom det är en bom en bit upp på traktorvägen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
5,0 ha
Skogsmark
5,0 ha
Virkesförråd
1 136 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Säter Dalsbyn 11:2, 11:3, 11:4

Adress

Westmans kalkbrott Säter

Om fastigheten

Tre skogsfastigheter om totalt ca 5 ha, lite väster om Säter. Virkesförråd beräknat med hjälp av Skogsstyrelsens laserdata till ca 1 100 m³sk.
I området har tidigare bedrivits kalkbrytning, varför det finns ett antal dagbrott med stängsel runt.
Där finns även en liten stuga i dåligt skick.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Enligt fastighetsutdrag:
Säter Dalsbyn 11:2 (27 116 kvm)
Säter Dalsbyn 11:3 (961 kvm)
Säter Dalsbyn 11:4 (24 656 kvm)

Enligt fastighetskarta:
Säter Dalsbyn 11:2 (2,45 ha)
Säter Dalsbyn 11:3 (0,17 ha)
Säter Dalsbyn 11:4 (2,53 ha)

Skogsuppgifter

Skogsuppgifterna har räknats fram med hjälp av Skogsstyrelsens laserdata och ortofoton. Laserdatat är ifrån 2010-11-04 och ortofotot är taget 2018-05-14. Volymen har uppräknats till 2020. Enligt uppskattning är den produktiva skogsmarken ca 5,2 ha med ett virkesförråd om ca 1 136 m³sk.

Uppgifterna har inte kontrollerats i fält och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheterna ligger inom Hyttornas ÄSO. Jakten bedrivs av Säters sockens jaktvårdsområde. Kontakta mäklaren för att få kontaktuppgifter till jaktlaget.

Fiske

Fastigheterna ligger inom Säters fiskevårdsområde. Läs mer under länken nedan.

Rättigheter och belastningar

För att ta sig till skogsskiftet finns ett servitutsavtal med rätt att använda vägen över grannfastigheterna.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheterna berörs av ett registrerat kulturlämningsområde.
RAÄ-nummer: Säter 88:1
Lämningstyp: Brott/täkt
Antikvarisk bedömning : Övrig kulturhistorisk lämning
Beskrivning: Kalkbrottsområde bestående av 6 dagbrott, 2 byggnader och 1 källare
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Generellt gäller att man inte får rubba, gräva ut eller skada en forn- eller kulturlämning utan länsstyrelsens tillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för detaljerad information innan åtgärder i området.

Enligt säljarna är byggnaderna i dåligt skick och några av stängslen kring gruvhålen behöver ses över.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheterna ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Städning och lösöre

Fastigheten med dess byggnad kommer vid tillträdet överlämnas i befintligt skick, ostädad med kvarvarande lös egendom. Den lösa egendom som på tillträdesdagen eventuellt finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Inteckningar

Det finns två skriftliga pantbrev, om totalt 6 500 kr, vilka är förkomna. Ansökan om dödning är inskickat.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter