Skogsfastighet

Mindre skogsfastighet i Norra Värmland.

Högsta bud

370 000 kr

Högstbjudande: 325 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Anbud senast mån 16 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
15,0 ha
Skogsmark
8,0 ha
Skogsimpediment
6,0 ha
Betesmark
1,0 ha
Virkesförråd
1 389 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TORSBY MJÖNÄS 1:35

Adress

Mjönäs 1:35

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i Norra Värmland om ca 15 ha fördelat på 3 skiften med ett sammanlagt virkesförråd om ca 1 300 m3sk, Fastigheten ingår i Backa VVO och Norra NY ÄSO och jakträtten medföljer fastigheten. Fastigheten är belägen inom omarronderingsområde och förvärvstillstånd krävs av köparen.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad 2017 av Henrik Ynger, Moelven och framräknad av Ludvig & co oktober 2020. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 9,4 ha med ett totalt virkesförråd om 1 389 m³sk. Beräknad medelbonitet är 5,2 m³sk/ha och årlig tillväxt 40 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 148 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning på 36 % tall, 47 % gran samt 17 % löv.

Skogsvård

Viktigt att man följer de åtgärder som rekommenderas i skogsbruksplanen för att främja skogens tillväxt på bästa sätt.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Backa VVO och Norra Ny ÄSO och jakträtten medföljer fastigheten.

Naturvärden

Det finns ett antal registrerade nyckelbiotoper på fastigheten. Du finner dessa i avd 3 och 12 i skogsbruksplanen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger belägen inom omarronderingsområde och förvärvstillstånd måste sökas hos Länsstyrelsen. Kostnad ansökan om förvärvstillstånd för privatperson är 4 600 kr.

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Ett tips är att surfa in på vår hemsida www.ludvig.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Skattetal

Öre, penningar - 8:14 1/6

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 16 Nov

Högstbjudande: 325 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter