Skogsfastighet

Mindre skogsfastighet i Kälarne

Prisidé

450 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 15 Dec kl 01:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
15,9 ha
Skogsmark
12,2 ha
Inägomark
3,0 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
775 m3sk
Boyta
84 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BRÄCKE ANSJÖ 4:14

Adress

Vallbo 112 84498 Kälarne

Om fastigheten

Grandominerat skifte om totalt 15,9 ha beläget i Hällesjö-Håsjö församling, Bräcke kommun, Jämtlands län, bebyggt med ett fint gammalt timmertorp.
Skiftet ligger i bra anslutning till väg och i närhet till sjön Vallsjön. Areal om 15,9 ha varav 12,2 ha skogsmark och ett virkesförråd om 775 m³sk varav 391 m³sk är G1 skog.

Jakt på egen mark.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Torp

På fastigheten finns ett charmigt torp i timmer under plåttak. Torpet håller enkel, äldre skick och standard.

Ekonomibyggnader

Fastighetens ekonomibyggnader utgörs av ett förråd/garage i bra skick, en fallfärdig ladugård, en fallfärdig loge samt en liten hundkoja.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 202010 av Folke Lindblom, PF-planer. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 12,2 ha med ett virkesförråd om 775 m³sk varav majoriteten utgörs av skog i huggningsklass G1. Medelboniteten uppskattas till 4,9 vilket för närvarande ger en årlig tillväxt om 63 m³sk.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av markberedning och plantering om 0,7 ha.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakt på egen mark.

Forn- och kulturlämningar

Inga objekt finns registrerade på fastigheten (källa Se Sverige).

Naturvärden

Inga objekt finns registrerade på fastigheten (källa Se Sverige).

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning. Prisidé: 450 000 kr.
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt anbud eller hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt ska vara Ludvig & Co inkommet tillhanda senast 2020-12-15. Antingen via post till Ludvig & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet "Bräcke Ansjö 4:14" eller mail till mikael.sillerström@ludvig.se.

Visning

Ingen organiserad visning av fastigheten kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bräcke kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr.

Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 175 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 15 Dec kl 01:00

Prisidé: 450 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter