fbpx

Lantbruk

Mindre jord & skogsfastighet med högt virkesförråd

Utgångspris

850 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • tor 23 sep, kl 13:00 - 14:00

    Välkomna.
    Anmälan skall göras till fastighetsmäklaren eller kontaktpersonen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
25,1 ha
Skogsmark
15,2 ha
Myr/kärr/mosse
1,7 ha
Berg/hällmark
5,3 ha
Inägomark
2,2 ha
Övrigmark
0,3 ha
Vatten
0,4 ha
Virkesförråd
2 900 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TIMRÅ NORRKRÅNGE 1:11

Adress

Norrkrånge 123 86195 Söråker

Om fastigheten

Mindre jord & skogsfastighet i två skiften om 24,7 ha varav skog 15,2 ha med ett högt virkesförråd om ca 2 900 m3sk och med stor andel skog som uppnått slutavverkningsbar ålder. Byggnader av enklare standard. . Fastigheten ingår i Viksjö Viltvårdsområde.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppfört i 1 1/2 plan i stomme av trä på torpargrund. Fasad av panel och masonit samt plåttak. Kopplade samt lösa innanfönster. Byggnadsarea ca 62 kvm. Enklare avlopp från spillvatten i köket samt vatten från kallkälla. Uppvärmning med direktverkande el samt vedspis i köket.

Planlösning bottenvåning:
Ingång genom påbyggd farstukvist som finns på husets långsida och leder in till hallen. Uppgång till övervåningen sker från hallen. Rakt fram i hallen kommer man till vardagsrummet som har en vedkamin. Tar man till vänster i hallen kommer man till köket som har en vedspis samt övrigt i enklare standard. Innanför köket finns kammaren som man sedan vidare kan gå in i vardagsrummet.

Planlösning övervåning:
På övervåningen finns en möbler bar hall som är beklädd med pärlspont. Till höger i hallen finns ett utrymme som inte är inrett. Rakt fram i hallen finns en alkov samt ettinrett rum.

Ladugård

Äldre ladugård/loge i stomme med trä och cementsten, stående brädfodring samt plåttak. Utgörs av olika förrådsutrymmen samt äldre djurdel. Byggnadsarea 90 kvm enligt fastighetstaxering.

Vedbod

Äldre vedbod i stomme av trä, stående brädfodring samt plåttak. Utgörs av ett utrymme. Byggnadsarea ca 18kvm.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Timrå kommun, Hässjö församling.'
Kör E4 söderut från Härnösand ca 18 km, tag av E4:an vid skylt Krånge 1 och sväng höger. Följ grusvägen ca 3 km så kommer man till en mindre väg som går mellan några byggnader. Brukningscentrum ligger ca 100 m från allmänna vägen.

Se även skogskarta, översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.ludvig.se.

Allmänt

Mitt emellan Härnösand och Timrå ligger fastigheten Timrå Norrkrånge 1:11 som består av både byggnader, skog och betes-åkermark. Byggnaderna som är av enklare standard ligger lite enskilt 100 m in i skogen från allmänna vägen i en glänta med egna betes-åkermarken i anslutning till byggnaderna. Byggnaderna kräver stort underhåll. Total areal om ca 24,7 ha, skog 15,2 ha med totalt virkesförråd om ca 2 900 m³sk och betes/åkermark 2,2 ha enligt skogsbruksplanen. Fastigheterna består till stor del av skog som uppnått slutavverkningsbar ålder, ca 2 000 m³sk. Övrig skog är gallringsskog 32 % av arealen samt röjningsskog 13% av arealen.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar 50 % av virkesförrådet samt tall 37% och löv 13 %.
​Övrig areal på fastigheten är myr 1,7 ha, berg 5,3 ha, inägomark 2,2 ha samt övrig mark 0,3 ha. och vatten 0,4 ha.

Fastigheterna ingår i Viksjö Viltvårdsområde.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad under juni månad 2021 av Bengt Olov Westman 070 289 55 50. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 15,2 ha med ett virkesförråd om ca 2 900 m3sk fördelat på 2 st skiften.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplan finns det behov av röjning på fastigheten om 0,6 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten annat än områden som är bedömda som sumpskog. Källa skogsbruksplan, www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns det inga kända fornminnen. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt finns till fastigheten. Fastigheten ingår i Viksjö viltvårdsområde. Älgjakten bedrivs genom Krånge Stordalens jaktlag med ca 12 jägare och man jagar över ca 1 100 ha. Beslut från jaktlaget måste alltid tas för att ny ägare av fastigheten skall få vara med i jaktlaget. Småvilt jagas över hela området om man är med i jaktlaget. Jaktledare Håkan Nilsson.

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag 254 640 kvm, areal enligt skogsbruksplan 24,7 ha land och 0,4 ha vatten.

Inägomark

Betes-åkermarken är enligt skogsbruksplanen på 2,2 ha. Marken är inte brukad på lång tid utan endast bitvis putsad.

Vägar

SCA har väg över fastigheten som är upplåten med servitutsavtal. Ägaren av fastigheten har rätt att använda vägen.

Information

Se kommunens hemsida www.timra.se

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.

Tillträde

Tillträde 30 dagar efter köpekontraktets undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Friskrivning

Genom att säljaren är ett dödsbo och dödsbodelägarna saknar ingående kunskap om fastigheten så är det viktigt för den som slutligen köper fastigheten att vara medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist i byggnaderna som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Visning

Visning av byggnaderna på brukningscentrum sker torsdagen den 23/9 kl 13:00-14:00.
Anmälan skall ske till fastighetsmäklaren. Visning annan tid efter överenskommelse med fastighetsmäklaren.

Intressenter får på egen hand besikta skogen på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 6 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter