Lantbruk

Mindre jord- och skogsfastighet beläget vid Ångermanälven

Högstbjudande

450 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
12,6 ha
Skogsmark
7,1 ha
Berg/hällmark
0,2 ha
Åkermark
4,4 ha
Betesmark
0,6 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,2 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KRAMFORS HJÄRTNÄS 4:9

Adress

Hjärtnäs 134 87052 Nyland

Om fastigheten

Nu har ni möjlighet att köpa en mindre jord och skogsfastighet som ligger i Ångermanälvens dalgång i byn Hjärtnäs. Här finns goda möjligheter till rekreation som egen odling, plocka bär,svamp eller jaga på egen fastighet. Fiskerätt hör till fastigheten och här ges möjlighet till att fiska lax,laxöring och sik med flytnät som är en mycket trevlig avkoppling. På fastigheten finns en mindre timmerstuga som ligger mycket vackert med lugnt och ostört läge med utsikt över älven. Fastigheten är på två lättillgängliga skiften om 12,6 ha och består av 7,1 ha skogsmark med virkesförråd ca 730 m3sk och betes/åkermark 5 ha samt övrig mark som tomt och vägar 0,3 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Timmerstuga

Timmerstuga om 25 kvm uppförd 1988 i 58*170 spontad profilhyvlad furu. Plåttak i tegelprofil samt kopplade tvåglasfönster med spröjs. Stugan utgörs av två mysiga små sovrum med tvåvåningssängar och en storstuga med plats för matbord, soffa samt en mindre köksdel med spis och kylskåp. El finns indraget i byggnaden.

Förrråd

Förråd uppfört med stomme av trä. Liggande brädfodring och plåttak. Byggnaden utgörs av två utrymmen förråd och toalett med mulltoa och tvättställ. El finns indraget i byggnaden. Byggnadsarea ca 10 kvm.

Belägenhet

Fastigheten är belägen i Kramfors kommun, Tosåkers församling.

För att komma till brukningscentrum kör väg 333 och strax norr om Nyland, tar ni av mot Torsåker. Följ vägen och ca 1,5 km norr om Torsåker tag av mot Björned. Kör ca 100 m, sväng vänster och kör mindre väg över åkrarna ca 250 m. Då är du framme vid fastigheten, tag till vänster och kör 150 m så finns timmerstugan. Se även skogskarta, översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.ludvig.se.

Allmänt

Efter Ångermanälvens dalgång i byn Hjärtnäs, Torsåker ligger denna lilla jord och skogsfastighet. Här finns goda möjligheter till rekreation som egen odling, plocka bär,svamp på egen fastighet eller jaga på egen fastighet. Fiskerätt hör fastigheten och här ges möjlighet till att fiska lax,laxöring och sik med flytnät som är en mycket trevlig avkoppling. På fastigheten finns en mindre timmerstuga som ligger mycket trevligt med lugnt och ostört läge med utsikt över älven. Fastigheten är på två lättillgängliga skiften om 12,6 ha och består av 7,1 ha skogsmark med virkesförråd ca 730 m3sk och betes/åkermark 5ha samt övrig mark som tomt och vägar 0,3 ha.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad augusti 2020 av Bengt Olov Westman 070 289 55 50. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 7,1 ha med ett virkesförråd om ca 730 m3sk. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,4 m3sk/ha.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder så som röjning om 3,9 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag 110 400 kvm, areal enligt skogsbruksplan 12,6 ha.

Vägar

Fastigheten har del i flera vägar. Hjärnäs GA:1 som är väg från allmänna vägen och till Björnedsby. Väg över öppna åkermarken från GA:1 samt skogsbilväg som går över fastigheten från allmänväg.

Naturvärden

Det finns inga kända områden på fastigheten som har naturvärden. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

Det finns gravfält på fastigheten på skifte 2 västra sidan. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Oregisterad mark och man får skjuta obegränsat med kalv första fem dagarna under ordinarie jakttid i september.

Fiske

Fastigheten har del i samfällt fiske i Ångermanälven. Här har du möjlighet att fiska lax, laxöring eller sik med flytnät. Djupfåran delas med byn på östra sidan om älven.

Information om kommunen

Se kommunens hemsida www.kramfors.se och www.kramforsbygder.com/nyland.

Service

Affärer, bensinpump, apotek, läkare, pizzeria och annan service i Nyland ca 11 km. Dannero travbana ca 11 km. Ca 27 km till Kramfors och ca 31 km till Sollefteå.

Skolor

Förskola, låg- och mellanstadium i Nyland ca 11 km. Högstadium i Herrskog eller Kramfors och gymnasium i Kramfors.

Kommunikation

Goda kommunikationer i området. Flera turer med buss dagligen på vardagar från almännavägen. Flygplats Höga Kusten Airport ca 7,5 km. Där även hållplats för snabbtågsjärnväg mellan Nyland och Umeå, Bottniabanan samt tåg förbindelse söderut.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förrvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.

Tillträde

Tillträde tidigast 30 dagar efter köpekontraktets undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@ludvig.se.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig samt information om skogsbestånden. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten. Zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Betes-åkermark

Betes/åkermarken är enligt skogsbruksplanen på 5 ha. Fördelat på åkermark 4,4 ha och betesmark 0,6 ha. Åkermarken brukas genom muntlig upplåtelse och är upplåten till 2020-12-31. Säljaren har inga stödrätter för åkermarken.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 9 525 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter