Lantbruk

Mindre gård utanför Söderhamn

Utgångspris

1 500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 18 jun, kl 16:00

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
33,3 ha
Skogsmark
21,8 ha
Berg/hällmark
7,2 ha
Inägomark
3,3 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
0,8 ha
Virkesförråd
3 595 m3sk
Boyta
208 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÖDERHAMN MO-BODARNE 6:29

Adress

Bodarne 140 82693 Söderhamn

Om fastigheten

Sörgården med rymlig bostadsbyggnad och praktiska ekonomibyggnader är belägen i Bodarne mellan Bollnäs och Söderhamn. Lantligt boende och möjlighet till mindre självverksamhet och djurhållning.

Bostadshuset i 1-½ plan inrymmer 6 rum och kök med vidbyggt pannrum, tvättstuga samt dubbelgarage. Från hallen till den inglasade altanen som leder ut till trädäcket och poolen. Ekonomibyggnaden inrymmer en bryggstuga i 2 plan, stalldel med 5 boxar, höskulle samt maskinhall.

Fastigheten består av sex markområden varav ca 3 ha åkermark och ca 22 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 3 595 m³sk. Medelvolymen per ha är 165 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,4 m³sk per ha. Fastighetens skogsbestånd har en relativt jämn åldersfördelning. Jaktmöjligheter i viltvårdområde.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad om 6 rum och kök i 1-½ plan med kallvind. Stora rymliga ytor, med taxerad boyta om 208 kvm.
Byggnaden är uppförd på torpargrund och delvis källare. Trästomme, fasad av stående och liggande träpanel samt tak belagt med betongpannor. Två-glas fönster.

​Uppvärmning: Pellets, solpaneler samt vedspis
VA: Eget vatten och avlopp. Vattenbrunn borrad år 2017, avlopp tvåkammarbrunn.

​NEDRE PLANET INRYMMER

Hall
​Stor och rymlig möblerbar entréhall med klinker, filtgolv och ljust laminatgolv. Här finns gott om plats för avhängning, trapp till övervåningen och genomgång vidare in till köket och de andra rummen på neder plan.

Uterum
Inglasat uterum

Tvättstuga
Fd sommarkök ombyggt till tvättstuga. Utrustat med spis, diskho, tvättmaskin och torkskåp.

Pannrum
Pannrum med pelletsbrännare samt plats för förvaring av pellets.

Badrum
Badrum med plastmatta. Utrustat med WC, tvättställ, badkar.

​Kök
Rymligt och ljust kök med utrymme för matplats. Utrustat med vedspis, kyl, spis, fläkt, ugn och diskmaskin.

​Vardagsrum
Rymligt vardagsrum med plats för både sitt- och mediamöbler samt större matplats. Rummet är ljust laminatgolv, ljust tak och ljusa väggar.

Kontor
I anslutning till tv och vardagsrummet ligger ett mindre rum som idag används som kontor. Även detta rum har en ljus heltäckningsmatta, ljust tak och ljusa väggar.

​Vardagsrum
Stort och rymligt vardagsrum med stora ytor med gott om plats, öppen spis. Rummet har ett trägolv med breda golvplankor, vitmålat trätak och ljusa väggar.

Sovrum
Sovrum med plastmatta, ljusa väggar och inbyggda garderober.

ÖVRE PLANET INRYMMER

Allrum
Trappan upp till övre planet leder till ett stort allrum med öppen spis. Rummet har heltäckningsmatta och träfaner på väggarna. Från allrummet finns en dörr som leder ut på garagetaket.

WC
​Utrustat med WC och tvättställ. Ej fungerande.

Sovrum 1
Sovrum med plats för säng och möbler. Rummet har tapetserade väggar och plastmatta på golv.

Sovrum 2
Sovrum med plats för säng och möbler. Rummet har tapetserade väggar och plastmatta på golv.

​Sovrum 3
Sovrum med ljust laminatgolv, ljusa tapeter samt trätak. Här finns plats för säng och möbler.

​VINDSVÅNING INRYMMER

Två inredda rum utan värmeanslutning.
Stora icke inredda och oisolerade kattvindar som nyttjas för förvaring.

UTEPLATS

Trädäck med uppvärmd pool, öppen spis och utsikt över åkrar och berg.

Garage

Dubbelgarage sammanbyggt med bostadsbyggnaden uppförd på gjuten platta med plats för två bilar.

Ladugårdsbyggnad

Ladugårdsbyggnad uppförd på stensockel och gjuten platta med träpanel under plåttak. Byggnaden inrymmer bryggstuga i två plan med kök, vedspis och kakelugn. Ladugårdsdelen består av ett stall med el och vatten indraget, 5 hästboxar och en sadelkammare. På övre plan finns en höskulle. Mot kortsidan av byggnaden finns en vidbyggd maskinhall med jordgolv.

Stuga

På det större skogsskiftet så finns det en äldre stuga i sämre skick.

Allmänt

Sörgården med fastighetsbeteckning Söderhamn Mo-Bodarne 6:29 är belägen mellan Bollnäs och Söderhamn. Fastigheten består av sex markområden varav ca 3 ha åkermark och ca 22 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 3 595 m³sk samt en medelbonitet på 5,4 m³sk per hektar.
Bostadshuset i 1-½ plan inrymmer 6 rum och kök med vidbyggt pannrum, tvättstuga samt dubbelgarage. Från hallen till den inglasade altanen som leder ut till trädäcket och poolen. Ekonomibyggnaden inrymmer en bryggstuga i 2 plan, stalldel med 5 boxar, höskulle samt maskinhall.

Areal

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår totalt till 33,3 hektar. Areal enligt fastighetstaxering och fastighetsregistret uppgår till 33,5 hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en ny skogsbruksplan från april 2020 upprättad av Jennie Olsson, Ludvig & Co.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 21,8 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 3 595 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 1 500 m³sk. Medelvolymen per hektar är 165 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,4 m³sk per hektar. Den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 121 m³sk/år (5,6 m³sk/ha/år). Av virkesförrådet utgör 43 % tall, 33 % gran och 24 % löv. Fastigheten har en relativt jämn åldersfördelning.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av hyggesrensning, röjning, markberedning och plantering för fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Skogsvård att utföra inom kommande planperioden är hyggesrensning ca 4 hektar, markberedning och plantering ca 7 hektar samt ca 3 hektar röjning.

Skogsvårdslagen

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:

Återväxtåtgärder i form av 4,1 hektar markberedning och 4,1 hektar plantering.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 3,3 hektar. Inägomarken är belägen i anslutning till brukningscentrum.

Jakt

Fastigheten ingår i Mo Viltvårdsområde om cirka 9 200 hektar. Se Mo Viltvårdsområdes Facebooksida för ytterligare information.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheterna (Källa: Skogsstyrelsen, skogen pärlor).

Vägar

Fastigheten har del i gemensamhetsanläggningarna Bollnäs Gäversta ga:1 och Söderhamn Mo-Bodarne ga:2

Planer, bestämmelser mm

Täkttillstånd enl 18 § Naturvårdslagen. Aktbeteckning: 21-P93:71. Status: Avregistrerad
Ny mötesstation Mobodarne, Söderhamn-Kilafors, i Söderhamn och Bollnäs kommuner. Beslutsdatum: 2013-05-16. Status: Beslut

Energideklaration

Energideklaration är inte utförd. Kontakta ansvarig mäklare för mera information.

Besiktning & Utredning

En utredning avseende fuktvärden har utförts av Anticimex 2019-08-28. Kontakta mäklaren för mer information.

Lös egendom

All kvarvarande lös egendom som finns kvar vid tillträdet tillfaller köparen.

Friskrivningsklausul

Fastigheten säljs med en så kallas friskrivningsklausul, vilket innebär att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Visning

Kontakta mäklaren för visning av byggnaderna. Spekulanter uppmanas att besiktiga fastighetens mark på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 060 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter