fbpx

Lantbruk

Mindre gård om ca 2,7 ha i Grästorp

Utgångspris

2 300 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

I Särestad, längs väg 44 mellan Grästorp och Lidköping ligger denna gemytliga gård. Gården erbjuder boende på landet med möjlighet till djurhållning på bergbundna betesmarker och på åkermark. Gediget bostadshus med effektiv uppvärmning via jordvärme. Kommunalt vatten, avlopp och fiber via Digging Flo Ek.för. finns framdraget till tomtgräns, bara att koppla på! Utöver bostadshus finns ladugård med djurdel och loge. Försäljningsobjektet ligger under pågående avstyckning där ärendet väntas vinna laga kraft under hösten. Utgångspris är 2 500 000 SEK.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Grästorp Västeby 1:20 (preliminär fastighetsbeteckning)

Adress

Särestad Borretomten 1 467 91 Grästorp

Totalareal
2,7 ha
Övrigmark
0,8 ha
Betesmark
1,9 ha
Boyta
158 kvm

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Äldre bostadshus i timmer på torpargrund med fasad av eternit som klätts in i tegel. På taket ligger äldre betongpannor. Fönster är av typen kopplade två-glas samt enstaka isolerglas. Jordfelsbrytare finns installerat. Uppvärmning sker med jordvärme via kulvert från garaget med slingor som ligger på åkermarken bakom huset, ett nytt servitut ska upprättas i samband med fastighetsbildningen.

​Enskilt vatten via djupborrad brunn med hårt vatten, enskilt utdömt avlopp. Vatten- och avloppsledningar samt fiber är framdraget till tomtgräns via Diggingflo Ek.för, grundanslutningen är betald. I överlåtelsen ingår pump och avloppsbrunn, de kostnader som tillkommer för köparen är kostnaden för grävning på tomtmark samt installation. Observera att robotgräsklipparen ej ingår i överlåtelsen.

Boarean uppgår till ca 158 m² och biarean till ca 21 m² enligt taxeringsinformationen.

Planlösning
​Nedre plan fördelar sig över huvudentré med stor hall med stavparkett på golvet och möjlighet till avklädningsmöjligheter, trappa upp till övre plan. Till höger ligger matsalen med stavparkett på golvet. Vardagsrum till vänster med fiskbensparkett. Rakt fram från hallen når vi en mindre toalett samt ett fullutrustat kök med matplats. Till höger om köket finner vi groventré med duschrum och tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare samt äldre torkskåp.

​Övre plan inrymmer hall med utgång till balkong med utsikt över trädgården. Till vänster om hallen finns ett sovrum med spiskasett (ska kontrolleras innan användning). Ett större sovrum med walk in closet samt garderob, ytterligare två sovrum med garderober samt ett mindre sovrum med snedtak. Övre plan inrymmer också badrum med badkar.

Driftskostnad
​Total driftskostnad uppgår till 15 312 SEK fördelat enligt nedan:

​Avlopp: Bostaden har inte nyttjats som permanentboende senaste tiden varav driftskostnad för avlopp saknas.
Hushållsel: Ca 13 006 SEK beräknat på en förbrukning om 4 867 kWh.
Försäkring: 2 306 SEK/år, avser bostadshuset

Tillkommer: Fastighetsskatt om 6 630 SEK/år och kostnaden för sotning.

Observera att driftskostnaderna är baserade på föregående ägares kostnader.

Garage

Bredvid bostadshuset finns ett garage/pannrum. Pannrummet inrymmer jordvärmepump samt matkällare. Garaget är uppfört i tegel med plats för en bil på gjuten platta.​

Ladugård

Stor ladugård i vinkel. Ladugården inrymmer djurdel med två boxplatser för häst samt större uppställningsyta med möjlighet till en spolspilta. Djurdelen har putsad fasad och inredning för svinproduktion, överliggande höskulle. Byggnaden inrymmer också loge med äldre spannmålstork och lagringsfickor. På taket ligger eternit.

Vidbyggt ladugården finns ett vagnsskjul i trä med plåt på väggar och tak.

Traktorgarage

Träbyggnad med gjutet golv, byggnaden har trädörrar med plats för två bilar. Fasad och tak består av plåt. Bakom garaget finns ett vidbyggt snedskjul.

Förråd

Träbyggnad som nyttjats som traktorgarage.

Tomtmark och mark

Total areal beräknas uppgå efter avslutad lantmäteriförrättning till ca 2,7 ha. Observera att den angivna arealen är framtagen genom mätning på fastighetskarta och att den slutliga arealen kommer att fastställas i samband med kommande lantmäteriförrättning, se kartskiss i prospekt. Köpare och säljare ska vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kommer att bestämmas vid förrättningen.

Arealen fördelar sig enligt nedanstående:
- Ca 1,3 ha betesmark/åkermark som är belägen mellan framfartsvägen och fastighetens östra samt södra gräns.
- Ca 0,4 ha bergbunden mark som kan nyttjas som betesmark eller liknande, här finns också en mindre grävd bevattningsdamm.
- Ca 0,2 ha betesmark belägen bakom ladugården.
- Ca 0,8 ha utgörs av tomtmark bebyggd med bostadshus och ekonomibyggnader.

Inteckningar

Fastigheten besväras ej av inteckningar eller belastningar.

Visning

Välkommen att boka tid för visning på vår hemsida!

Fastighetsbildning

Det aktuella försäljningsobjektet utgör del av en större lantbruksfastighet. Objektet kommer att bilda en egen fastighet vilket beräknas vara klart under hösten 2023. Ny preliminär fastighetsbeteckning beräknas bli Grästorp Västeby 1:20. Inga kostnader rörande lantmäteriförrättningen belastar köparen. Äganderätten övergår till köparen efter det att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom öppen budgivning till ett utgångspris av 2 500 000 SEK. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Städning

Byggnaderna överlämnas i det skick de är i på visningsdagen. Ingen ytterligare städning kommer att ske.

Betalningsvillkor

10% av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Tillträde

Tillträde sker när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft, vilket beräknas ske under hösten 2023.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten har del i en gemensamhets-anläggning, Grästorp Rudberga GA:3 avseende skötsel av väg. Tidigare år har momsen utdebiterats.

Jakt

Jakträtten är ej upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Taxeringsvärde

Då fastigheten nyligen avstyckats har något nytt taxeringsvärde ännu inte fastställts.

Utgångspris

2 500 000 SEK​.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter