fbpx

Lantbruk

Mindre gård om 25 ha i Ånge

Högsta bud

850 000 kr

Utgångspris: 950 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
24,9 ha
Tomtområde
24,9 ha
Boyta
78 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÅNGE TIRSTA 6:22 & 6:34

Adress

Rönningen 261 84177 Torpshammar

Om fastigheten

I den natursköna Ljungandalen i byn Rönningen ligger denna mindre gård för fritids- eller fastboende belägen på en höjd med öppet och soligt söderläge med utsikt över omgivningarna. Gårdscentrum med bostadshus, mindre stuga, förråd och matkällare. Fastigheterna består av ca 25 ha varav ca 22 hektar är skogsmark med ett virkesförråd om ca 1 700 m³ sk. Ca 1,8 hektar är betes/åkermark i anslutning till gårdscentrum. Mark går ner till Ljungan. Jakt i Östbyggarskattelag.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppförd i 1 1/2 plan på torpargrund med huggen stensockel. Stomme av timmer, fasad av stående brädfodring och plåttak samt tvåglasfönster. Äldre enskilt avlopp, vatten från kallkälla med pump. Uppvärmningen sker med direktverkande el. Tappvattnet värms upp med elektrisk varmvattensberedare som är placerad på toaletten. Vedspis finns i köket samt vedkamin i vardagsrummet för komplement eller myseldning. Boarea 78 kvm samt biarea 35 kvm enligt fastighetstaxering. Byggnadsarea ca 99 kvm.

Planlösning bottenvåning:
Man kommer in i hallen som är beklädd med tapeter och parkettgolv. Till vänster i hallen finns en mindre toalett med toalettstol och handfat. Vidare från hallen går man in i köket som har betsad köksinredning, spis, ky/fryslskåp och vedspis. Går man vidare från köket kommer man till kammaren. Från hallen eller kammaren kommer man in i vardagsrummet som har parkettgolv och vedkammin.

Planlösning övervåning:
Övervåningen är oinredd förutom mindre utrymme där trappan kommer upp till övervåningen.

Fiber finns till fastigheten, man måste dock gräva ner kabel från vägen upp till huset samt göra slutlig installation.

Gäststuga

Mindre stuga uppförd i 1 plan. Stomme av trä, fasad av stående brädfodring och plåttak. Utgörs av ett rum med mindre vedspis. Vedspisen är dock inte använd på många år. Byggnadsarea ca 13 kvm.

Förråd/vedbod

Förråd/vedbod uppförd i 1 plan med stomme av trä, fasad av stående brädfodring och plåttak. Utgörs av två olika förrådsutrymmen med trägolv samt utrymme för ved. Byggnadsarea ca 44 kvm.

Matkällare

Valvad matkällare finns på gården.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Ånge kommun, Torp församling.

För att komma till brukningscentrum kör E:14 och tag av och kör mot Torpshammar. Fortsätt över bron som går över Ljungan till byn Gim. Efter bron fortsätt höger mot Ljungaverk ca 3 km, tag vänster och följ vägen ca 100 m till slutet av vägen så kommer du till byggnaderna. För att komma till största delen av skogen forsätt mot Ljungaverk ca 1 km så går skogsbilvägen Roggvägen upp till vänster.
Se även skogskarta, översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.ludvig.se.

Allmänt

I den natursköna Ljungandalen i byn Rönningen ligger denna mindre gård på en höjd med öppet och soligt söderläge med utsikt över omgivningarna. Gårdscentrum med bostadshus, stuga och uthus samt mark mot Ljungan.

Fastigheterna består av ca 25 ha varav ca 22 hektar är skogsmark med ett virkesförråd om ca 1 700 m³ sk. Ca 1,8 hektar är betes/åkermark med större delen i anslutning till gårdscentrum och lämpligt för mindre djurhållning.

Det dominerande trädslaget är gran och löv som upptar 37 % vardera av virkesförrådet, tall upptar 26% av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är till största delen tillväxt skog som röjningsskog 57 % samt gallringsskog 23 %. Skog som uppnått slutavverkningsbar ålder är i huggningsklassen S1, S2 och S3 är 20% av arealen med ett virkesförråd om ca 850 m³ sk.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad under oktober månad 2020 genom Norra Skog. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 22 ha med ett virkesförråd om ca 1 700 m3sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplan finns det behov av röjning på fastigheten om 11 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten annat än områden som är bedömda som sumpskog. Källa skogsbruksplan, www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns kända fornminnen på fastigheten i form av fångstgropsystem. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt finns till fastigheten. Fastigheten ingår i Norra Hälsinglands Älgskötselområde samt Östbyggarskattelaget Viltvårdsområde om ca 5 500 ha. I viltvårdsområdet finns det 6 jaktlag. På fastigheten är det lag 6 som jagar över ca 1 200 ha och ca 10 jägare. Innan älgjakten börjar bestäms det i vilket jaktlag som ny jägare skall vara med i och jaga. Kan innebära att man som markägare inte kan garantera att man får jaga på sin egen fastighet.
Småvilt jagas över hela området.

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag Tirsta 6:22, 209 380 kvm, samt Tirsta 6:34, 39 350 kvm. Areal enligt skogsbruksplan 25,4.

Inägomark

Betes/åkermarken är enligt skogsbruksplanen på 1,8 ha. Åkermarken är upplåten genom skriftligt ett årskontrakt till två olika arrendatorer.

Väg

Fastigheten har del i Roggvägen som är en skogsbilväg som går över fastigheten på 3 ställen. För närvarande saknas styrelse i Roggvägen.

Service

I Torpshammar finns mataffär, bensinpump och matservering. Skola från förskoleklass till årskurs 5 finns i Torpshammar. I Fränsta går man från årskurs 6 till årskurs 9 och gymnasium i Ånge. Till Fränsta ca 10 km, till Ånge ca 40 km och till Sundsvall ca 57 km.

Information om kommunen

Se kommunens hemsida www.ange.se.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt senaste året i glesbygdsområde i Ånge kommun. Avgift för ansökan om förvärvstillstånd är 3 700 kronor för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Friskrivning

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist i byggnaderna som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@ludvig.se.

Visning

Visning av byggnaderna på brukningscentrum sker lördagen den 6/11 kl 11:00-12:00. Anmälan skall ske till fastighetsmäklaren. Visning annan tid efter överenskommelse med fastighetsmäklaren.

Intressenter får på egen hand besikta skogen på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 60 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter