fbpx

Lantbruk

Mindre gård i Fåker

Högsta bud

550 000 kr

Högstbjudande: 700 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
19,6 ha
Skogsmark
10,0 ha
Skogsimpediment
1,8 ha
Inägomark
6,9 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
0,6 ha
Virkesförråd
1 505 m3sk
Boyta
86 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÖSTERSUND NÄS-ÅLSTA 1:4

Adress

Olle-Jänsvägen 1A 84593 Fåker

Om fastigheten

Med behagligt avstånd till Östersund ligger denna gård som består av 10 ha skog och 6,9 ha inägomark. Huset har stort renoveringsbehov! Virkesförråd om 1505 m³sk varav halva volymen utgörs av S2 skog. Bonitet 3,5 m³sk.
Fastigheten ingår i Storsjöbygdens älg- och kronskötselområde.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Gårdscentrum med mycket stort renoveringsbehov.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2020 av Folke Lindblom, PF-planer. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 10 ha med ett virkesförråd om 1 505 m³sk varav majoriteten utgörs av skog i huggningsklass S2.

Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 59 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot gammal skog, inget är under 20 år. Ungefär 33 %, (3,3 ha) av arealen är skog i huggningsklassen S2 och volymen uppgår här till ca 764 m3sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln).

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen hör 6,9 hektar inägomark till fastigheten. Inägomarken är samlad på hemskiftet samt söder om E45.

Forn- och kulturlämningar

Inga objekt finns registrerade på fastigheten (källa Se Sverige).

Naturvärden

Inga objekt finns registrerade på fastigheten (källa Se Sverige).

Jakt

Fastigheten Näs-Ålsta 1:4 ingår i Gransjötraktens viltvårdsområde som i sin tur ingår i Storsjöbygdens älgskötselområde.

Fiske

Det är inte utrett huruvida fastigheten har fiskerätt.

Visning

För visning av byggnaderna kontakta ansvarig fastighetsmäklare Mikael Sillerström 063-157122 alt mikael.sillerstrom@ludvig.se eller Mats Kullström
063-157166 alt mats.kullstrom@ludvig.se

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 505 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter