fbpx

Skogsfastighet

Mindre fastigheter med högt virkesförråd

Högsta bud

880 000 kr

Utgångspris: 750 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
11,2 ha
Skogsmark
10,4 ha
Myr/kärr/mosse
0,2 ha
Berg/hällmark
0,1 ha
Inägomark
0,3 ha
Övrigmark
0,2 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRNÖSAND HUNDSJÖ 1:2, 1:3 & 1:8

Adress

Hundsjö 345 87198 Ramvik

Om fastigheten

Tre mindre skogsfastigheter i sammanhängande område om 11,1 ha varav skog 10,4 ha med ett högt virkesförråd om ca 3 150 m3sk skog som uppnåt slutavverkningsbar ålder. Byggnader av enklare standard. Jakträtt på egen fastighet.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Byggnader

Det finns två byggnader på fastigheten som behöver stor omvårdnad. Byggnaderna är uppförda i stomme av trä med träpanel på utsidan och eternittak.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Härnösands kommun, Högsjö församling.
Kör E4 norrut från Härnösand, tag riksväg 90 mot Kramfors. Tag vänster vid fd kiosken i Hälledal och kör mot Kalberg. Kör ca 2 km och tag av på mindre väg till vänster mot Hundsjö. Följ vägen ca 1,3 km och stanna. Man måste gå sista vägen ca 500 m till fastigheterna. Det finns ingen farbar väg med bil till fastigheterna.

Se även skogskarta, översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.ludvig.se.

Allmänt

Tre mindre skogsfastigheter i ett sammanhängande område om 11,2 ha. Fastigheterna består till största delen av skog som uppnått slutavverkningsbar ålder samt med mycket högt virkesförråd om ca 300 m³ sk/ha. På ena fastigheten finns det två hus som ligger mycket enskilt i en liten glänta med den egna skogen runt byggnaderna. Byggnaderna kräver dock mycket stort underhåll. Det rinner även en liten bäck över fastigheterna.

Fastigheterna består av 11,2 ha mark enligt skogsbruksplan varav 10,4 ha är skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 150 m³ sk och bonitet om 6,1 m³ sk/ha.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar 64 % av virkesförrådet samt löv 27% och tall 9 %. Skogens åldersfördelning är fördelad på huggningsklasserna K1 9% (0,9 ha) samt skog som uppnått slutavverkningsbar ålder i huggningsklassen S2 med ett virkesförråd om ca 3 150 m³ sk.

​Övrig areal på fastigheterna är myr 0,2 ha, berg 0,1 ha, inägomark 0,3 ha samt övrig mark 0,2 ha.

Fastigheterna ingår i Högsjö Viltvårdsområde.

Skogsuppgifter

På fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad i september 2020 av Tobias Eliasson Skogsstyrelsen. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 10,4 ha med ett virkesförråd om ca 3 150 m³ sk.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastigheternas framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder så som plantering av 0,9 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Snöbrott

Under januari/februari 2021 har det skett snöbrott och vindfällen på fastigheterna i varierande omfattning.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns det inga kända kultur- eller fornlämningar. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Naturvärden

Det finns inga kända områden på fastigheterna som har naturvärden annat än ett område som är bedömt som sumpskog över delar av Hundsjö 1:3 & 1:8.. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheterna. Fastigheterna är oregisterad hos Lännstyrelsen för älgjakt. Första jaktveckan får man jaga fritt kalv.

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerade. Taxeringsvärde för alla fastigheter är 2020, totalt om 244 000 kr fördelat på skogsmark 241 000 kr samt betesmark 3 000 kr. Typkod 113, Lantbruksenhet med bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 112 026 kvm, areal enligt skogsbruksplan 11,2 ha.

Vägar

Fastigheterna har andel i Hundsjö GA:2, Hundsjövägens Samfällighetsförening. Vägen som går från allmänna vägen och fram till mindre väg/stig som leder till fastigheterna. Inga kända avtal finns för vägen/stigen som går från Hundsjövägen och upp till fastigheterna. Årlig kostnad för Hundsjövägens Samfällighetsförening är enligt vägföreningens kassör 1 400 kr / fastighet och år. Totalt för alla fastigheter 4 200 kr /år.

Visning

Ingen visning sker av fastigheterna. Intressenter får på egen hand besikta marken och skogen på fastigheterna. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.

Tillträde

Tillträde senast 30 dagar efter köpekontraktets undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Gårdskarta

De här fastigheterna har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheterna du befinner dig samt information om skogsbestånden. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheterna. Zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheterna.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter