Lantbruk

Markområde om 7,6 ha – Västra Karup

Försäljningssätt

Anbud senast fre 20 Nov kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
7,7 ha
Tomtområde
7,7 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

BÅSTAD VÄSTRA KARUP 6:4

Om fastigheten

I direkt anslutning till Västra Karup tätort erbjuds denna fastighet om ca 7,6 ha. Fastigheten erbjuder ett strategiskt läge med goda möjligheter för ny stadsbygd. Västra Karup erbjuder skola
f-6 , en aktiv idrottsförening och närhet till vackra rekreationsområden mitt på Bjärehalvön.

Bilder

Fakta

Översiktsplan

I Båstad kommuns översiktsplan behandlas området väster om skolan. Närheten till skola, förskola, regionbusslinje och sammanhängande naturområde gör att området bedöms som lämpligt för en framtida utveckling av tätorten.

Detaljplan

Köparen av fastigheten svarar för att begära detaljplan för området.

Arealuppgifter

Fastighet med 7,66 ha sammanhängande markområde mitt på Bjäre! Fastigheten brukas idag som jordbruksmark, men omnämns i
kommunens översiktsplan som möjligt område för ny stadsbygd. Fastigheten ligger i direkt anslutning till Västra Karups tätort med en
naturlig placering för utveckling av tätorten. I Västra Karup byggs en ny grundskola f-6 som planeras stå färdig hösten 2022.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 20 Nov kl 16:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter