Lantbruk

Markområde för bostadsbebyggelse i Sunne kommun

Försäljningssätt

Anbud senast fre 15 jan kl 00:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
15,0 ha
Skogsmark
15,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SUNNE VITTEBY 1:15 del av

Adress

Vitteby

Om fastigheten

Ny finns möjlighet att förvärva ca 15 ha mark för sjönära bebyggelse i Vitteby strax utanför Sunne. Området är ett utsett LIS-område, ”Landsbygdsutveckling i strandnära områden”, av Sunne kommun 2019. Möjlighet finns för bebyggelse av ca 25-30 tomter med bästa läge intill sjön Mellanfryken endast 3 km från Sunne samhälle.

Ny bebyggelse för bostadsändamål prövas genom detaljplan och upphävande av strandskyddet. Detaljplan sökes av köparen. Området finns inte med i utbyggnadsplanen för kommunalt VA vilket gör att exploatering på platsen är beroende av väl genomförd VA-lösning som gärna får vara gemensam för flera bostäder. Ett vattenområde finns med i LIS-området för att pröva lokalisering av brygga.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Avstyckning

Fastigheten är ej avstyckad. Ny bebyggelse för bostadsändamål prövas genom detaljplan och upphävande av strandskyddet. Detaljplan sökes av köparen. Uppskattad kostnad ca 270 000 kr.

Fastighetsgränser

Avstyckning sker i samband med att kommunen tar fram detaljplan för området, uppskattad areal ca 15 hektar. Den slutgiltiga arealen avgörs dock under planarbetet.

Planer, bestämmelser mm

Området är ett s.k. LIS-område, "Landsbygdsutveckling i strandnära lägen" och omfattar ca 15 hektar. Detaljplan sökes hos kommunen av köparen.

Avlopp och vatten

Området finns inte med i utbyggnadsplanen för kommunalt VA vilket gör att exploatering på platsen är beroende av väl genomförd VA-lösning som gärna får vara gemensam för flera bostäder

Visning

Visning av fastigheten sker på egen hand. Privat visning bokas med ansvarig mäklare om så önskas.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 15 jan kl 00:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter