Lantbruk

Magnifik fastighet med fjällvärlden som spegel

Försäljningssätt

Anbud senast fre 24 apr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
415,0 ha
Skogsmark
183,4 ha
Myr/kärr/mosse
220,5 ha
Inägomark
2,9 ha
Väg och kraftledning
1,2 ha
Övrigmark
7,0 ha
Virkesförråd
20 380 m3sk
Antal rum
10 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÅRE KLOCKA 1:9, 1:21, 1:22

Adress

Klocka 150 83771 Duved

Om fastigheten

Välkommen till Klocka, en liten by med vidunderlig utsikt mot Ånnsjöfjällen och Snasahögarna. Här mitt i Jämtlands fantastiska fjällvärld ligger denna fastighet om 415 hektar, med anor från tidigt 1800-tal och mängder av historia i lugn och fridfull harmoni. Detta är fastighet med bästa läge för friluftsliv med närheten till Åre, Duved, Stoulvån och Storlien m.m. på den svenska sidan och även de norska fjällen med bl a Grova skicenter ett par mil bort. Gillar man att fiska öring och röding så finns det bakom husknuten i tjärnen eller varför inte testa fiskelyckan nere i Ånnsjön? Till fastigheten finns ca 183 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 18 000 m³sk. Jakt och fiskerätt ingår givetvis. 14 mil till Östersund, 13 mil till Trondheim och 10 mil till Vaernes flygplats.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Boningshus

Taktyp/takbeklädnad: Plåt
Utvändiga plåtarbeten: Plåt
Grund: Sten
Stomme: Timmer
Fasadtyp: Trä
Fönster: 2 och 3-glasfönster

Vatten: Enskilt vatten (tas från grannfastigheten, inget servitut skrivet)
Avlopp: Enskilt avlopp
Uppvärmning: El
Ventilation: Självdrag

DRIFTSKOSTNADER:
Uppvärmning och hushållsel: ca 17 500 kr/år
Försäkring: ca 9000 kr/år
Slamtömning: ca 2600 kr/år
Renhållning: ca 1000 kr/år
Samfällighetsavgift: ca 4000 kr/år

SUMMA: ca 34 100 kr/år

Observera! Driftkostnaden baseras på säljarens upplysning. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för upprättande av din boende kostnadskalkyl.

PLANLÖSNING ENTRÉPLAN, Lgh 1
Entré via farstukvist till vindfång och direkt vidare in till kallfarstu. Här finns trappan till övre plan och entrén in till lägenhet i markplan. Väl inne i lägenheten så har du två sovrum till vänster i hallen och rakt fram finner ni badrummet. Till höger i hallen möter ni på ett allrum, kök, vardagsrum och ytterligare ett sovrum. Ett enhetligt trägolv i gran breder ut sig i allrum och vardagsrum medans du i hallen har plastmatta och i köket ett trägolv i fura.

I köket finns en gedigen vedspis för värmande stunder. Här kan du koka morgonkaffet och känna lugnet. Köket rymmer plats för matbord och förvaring. I anslutning till köket finns ett diskrum med arbetsbänk och diskho. Här blickar du ut över tjärnen när du diskar kaffekoppen. Köket är utrustat med: spis och fläkt.

Allrummet är ett skl genomgångsrum. Här kan du på kökssoffan ligga och filosofera samtidigt som du blickar ut över Snasahögens vita fjälltoppar.

Ljust och trevligt vardagsrum med fjällen i bakgrunden. Här finns plats för soffgrupp och övrigt möblemang.

Lägenheten har tre sovrum som är i bra storlek.

Ljust badrum med våtrumstapet och våtrumsmatta. Här finns wc, handfat, dusch, tvättmaskin och ett vädringsfönster.

PLANLÖSNING ÖVRE PLAN, Lgh 2
Entré via trapp till hall med delvis timrade väggar. Planlösningen här är likadan som på nedre plan.

Lägenhet nr 2 har renoverat kök med skåpluckor i björk, Här finns: spis, fläkt, diskmaskin och kombinerad kyl/frys.

I denna lägenhet använder man allrummet som ett matrum vilket ger en spatiös utsikt från matplatsen mot fjällvärlden.

Vardagsrummet har liksom matrummet en makalös utsikt och är ljust och trivsamt. Här finns en gammal Handölskamin.

Även här finns tre sovrum med bra storlek.

Badrum

Trägolv i fura löper genom hall, matrum och vardagsrum. I övriga rum är det plastmatta.

RENOVERINGAR:

Ca 2010: Ny infiltrationsbädd och trekammarbrunn
1984-1985: Tillbyggnad. En förlängning av huskroppen gjordes i västlig riktning, ökad boyta på båda våningsplanen, även källaren blev större.
I övrigt löpande underhåll.

Ladugård

Lösvirkesbyggnad med pannplåt.

Härbre

Timrad byggnad med pannplåt.

Lada

Timrad byggnad med pannplåt.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2013 och uppräknad med 6 tillväxtsäsonger tom 2019.

Fastigheten består av tre skiften med totalt ca 183 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 20 380 m³sk, med en stor andel slutavverkningsmogen skog.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 86 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn med en kraftig förskjutning mot äldre skog. Ungefär 68 % av den totala arealen produktiv skogsmark (183,4 ha) är skog i huggningsklasserna S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 15 740 m³sk. Ingen skog på fastigheten är yngre än 20 år. Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 7 900 m³sk under planperioden.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas inte fastigheten av några lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln).

För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten tillhör Västra fjällens storlicens med en areal om ca 38 000 hektar och har en egen tilldelning om 1 vuxen älg. Småviltsjakt på egen mark.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Ånnsjön samt i Klocka tjärn.

Avtalsservitut jakt, fiske och ved

Klocka 1:9 belastas av ett avtalsservitut (akt 23-im1-45/651.1) gällande jakt och fiske m.m. till förmån för Åre Klocka 1:16. Servitutet innebär att Klocka 1:16 har rätt till 10 % av Klocka 1:9's jakt- och fiskerätt. Servitutet innefattar också rätt att ta ved för husbehov.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten. Den södra delen ligger mot Natura 2000 område och fågelskyddsområde i Ånnsjön vilket påverkar skötseln. 9 avdelningar har fått målklassen NO (Naturvård Orört). Fastigheten är belägen inom fjällnära område.

Forn- och kulturlämningar

Fornlämningar i form av en gammal fäbod och flera fångstgropar finns på fastigheten.

Pantbrev

Det finns två skriftliga pantbrev till en summa om 8 800 kr i Klocka 1:9.
Pantbreven är förkomna och ansökan om dödning av dessa har gjorts till Lantmäteriet.

Visning

För tid och bokning av visning av gårdens byggnader vänligen kontakta någon av handläggarna.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock ska hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult tillhanda senast 2020-04-24. Antingen via post till LRF Konsult, Tina Olsson, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund eller mail till tina.olsson@lrfkonsult.se.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Åre kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

​Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd:
För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kronor.

För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 8 800 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter