fbpx

Lantbruk

Liten skogsgård i norra Ölme

Högstbjudande

1 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 15 maj kl 16:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Ett fint tillfälle för dig som vill bo med skog, natur och jakt som granne. Modernt boende i väl omhändertaget bostadshus med garage och flera komplementbyggnader, nyligen installerades solceller på taket. Utsikt över egen inäga i väster och drygt 4 hektar skogsmark för egen ved alldeles intill. En dryg kilometer norr ut finns Lilla Älgsjön som vidare är förbunden med Stora Älgsjön. Idylliska skogssjöar för fiske, bad och paddling mm.
Jakt inom ”Ölme allmännings” västra sektion som omfattar ca 500 ha. Här jagas älg gemensamt och småviltjakten är fri för de ingående fastighetsägarna inom sektionen.

Samtidigt säljs den angränsande fastigheten Stora Lerdala 1:28 med totalt 45 hektar mark, varav 21 ha produktiv skogsmark. Ett tillfälle för den som vill kombinera sitt boende med skogsägande i området. Se separat annons.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

KRISTINEHAMN ÖSTRA SUNNÄS 1:36

Adress

Ölme Bomheden-Fallet 68194 Kristinehamn

Totalareal
5,8 ha
Skogsmark
4,4 ha
Inägomark
1,0 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Virkesförråd
287 m3sk
Boyta
85 kvm
Antal rum
4 st

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshuset

Trevligt och funktionellt 1-planshus i väl omhändertaget skick. Uppfört 1981 från leverantören Götenehus.
Planlösning: Huvudentré med gott om plats för ytterkläder, till vänster finns köket och rakt fram vardagsrum med utgång till altanen. I husets östra del är två sovrum, badrum, arbetsrum med utgång till pannrummet som även fungerar som groventré.
Köket senast renoverat år 2000, därefter vissa vitvaror bytta. Badrum renoverat runt år 2008.
År 2020 installerades solpaneler på taket. 48 m² med beräknad elproduktion om 8000 kwh/år (uppgift från energideklaration).

Garage med gäststuga

Byggnaden har använts till flera funktioner. Förutom traditionell garagedel så är vidbyggt en bostadsdel med två rum loft och pentry. Lokalen nyttjades förr till enklare boende. Byggnaden uppförd i trä med plåttak.

Smedjan

Gammal timrad byggnad, plåttak.

Gårdshus

Fastighetens ursprungliga bostadshus som numera används till förråd mm. En träbyggnad med flera utrymmen för förvaring. Plåttak.

Jordkällare

Matkällare i bra skick med plåttak.

Gäststuga

På bostadshusets baksida finns en liten byggnad ursprungligen uppförd som påkostat hundhus, men där ingen hund flyttat in. Träbyggnad med plåttak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan som ursprungligen upprättades i mars 2022 av Mellanskog. Inför försäljningen har denna räknats fram med ett års tillväxt.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 4,4 ha med ett totalt virkesförråd om 287 m³sk varav 132 m³sk är G1 skog. Beräknad medelbonitet är 7,7 m³sk/ha i snitt och årlig tillväxt 22 m³sk/år i medel under planperioden (med hänsyn till föreslagna åtgärder). Virkesförrådet är i medeltal 65 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning där gran utgör 48%, tall 8%, björk 36%, asp 6% och övrigt löv 2%. Avverkningsförslag under planperioden (2023-2032) är totalt 401 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 23 m³sk samt gallring 378 m³sk.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Just väster om gården ligger en inäga om ca 1 ha.

Jakt

Fastigheten ligger inom Ölme Allmänning VVO.
Älgjakt bedrivs som gemensamhetsjakt av älgjaktslag inom viltvårdsområdet på ca 2 500 ha. Här har man som ägare till denna fastighet en plats i jaktlaget. Småviltjakten inom viltvårdsområdet är uppdelad i fyra sektioner där man som fastighetsägare kan jaga fritt och på egen hand inom den sektion som man hör till. Den här fastigheten ligger i den västra delen, sektion nr. 1, som omfattar ca 500 ha.
Viltvårdsområdet ingår i Ölmans Älgskötselområde och Kronhjortsskötselområde.

Forn- och kulturlämningar

Finns kulturhistorisk lämning registrerad inom fastigheten.
Fyndplats yxa.
RAÄ-nummer: Ölme 218

Backstuga/jordkula
ObjektID: 1021716
Källa: Riksantikvarieämbetet Fornsök samt Skogsstyrelsen, Skog och historia

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten.
Ett naturvårdsområde med biotoptyp lövskog är registrerat.
Ärendebeteckning: N 2373-2005
Källa: Skogsstyrelsen, Skogens Pärlor

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom distrikt Ölme, Kristinehamns kommun. Detta räknas inte som glesbygdsområde varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Friskrivning fastighetens skick, dödsbo

Dödsbodelägare som representerar säljaren har begränsad kännedom om byggnadernas skick och fastigheten i övrigt. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Visning

Fastighetens byggnader visas på utannonserad tid, efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.

Skog och omgivningar kan du undersöka på egen hand. Tänk på att visa hänsyn till grannar, planteringar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Om du själv besöker fastigheten ta gärna hjälp av vår interaktiva gårdskarta.
Gå in på www.ludvig.se/fastigheter/ med din mobila enhet och klicka upp Gårdskartan så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym, ålder etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Du väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 400 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 15 maj kl 16:00

Högstbjudande: 1 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter