fbpx

Lantbruk

Liten lantbruksfastighet

Utgångspris

3 200 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Fastighet om totalt 30,5 ha belägen 2 mil norr om Sala och 7 km öster om från Möklinta. Bostadshus och en rymlig tomt, ekonomibyggnader i varierande skick, skogs- och åkermark. Produktiv skogsmark 19,6 ha, virkesförråd 2100 m3sk.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SALA KOLPELLE 1:19

Adress

Kolpelle 112 73399 Möklinta

Totalareal
30,5 ha
Skogsmark
18,0 ha
Åkermark
11,0 ha
Övrigmark
1,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,5 ha
Virkesförråd
2 100 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Bostadshus

Mangårdsbyggnad :
Bostadshus i 2-plan byggt år 1867, uppfört på torpargrund. Originalbyggnaden har timmerstomme, tillbyggnaden gjord 1996 är uppförd med träregelstomme, fasad av rödfärgad lockpanel, tak med 2-kupiga betongpannor, både 2- och 3-glas fönster.
Bostadens värmesystem består av ett vattenburet system utan värmekälla. Systemet behöver kompletteras med värmekälla (luft/vatten pump/jord/bergvärme pump eller liknande). I bostaden finns en defekt luft/luftvärme pump samt en väl fungerande täljstenskamin, ingen varmvattenberedare i dagsläget.
Fastigheten är ej anslutet till fiber men anmäld för anslutning, Open Infra Core står för anslutning men tidsplanen är oklar.
Två skorstenar, varav den ena används och sotas regelbundet.
Vatten från djupborrad brunn om ca 40 m, avlopp 3-kammarbrunn med infiltrationsbädd.
Boarea 159 m² och biarea 42 m² enligt taxeringsuppgift. Boarean är troligen 204 m2 enligt uppgift.

Nedre plan: Entré och vardagsrum med täljstenskamin, laminatgolv och tapet. Ägaren har nu öppnat upp mellan kök-vardagsrum, nybyggd veranda som saknar räcken. Kontorsrum med laminatgolv och tapet. Sort kök nyligen utrivet och saknar inredning i anslutning till köket ligger tvättstuga. Badrum med våtrumsmatta och våtrumstapet, duschutrymme och bastu. Badrummet har utgång till altan.
Vardagsrum med ekparkett/tapet och kakelugn (ej godkänd för eldning). Toalett med dusch, kommod, handdukstork, inbyggt skåp samt kakel/klinker på vägg och golv.

Övre plan: Hall. Allrumrum med nytt Klickgolv och tapet, platsbyggda garderober.
Sovrum 2 med nytt Klickgolv , tapet och 3-luftsfönster för bra ljusinsläpp.
Sovrum 3 och 4 har platsbyggda garderober och med nytt Klickgolv och tapet.

Ekonomibyggnader

Verkstad:
Uppförd 1978. Murad byggnad med rödputsad fasad, gjutet golv, plåttak, vikport, smörjgrop. El indraget, ej vatten eller avlopp. Innertak av plåt. Uppmurat med tegel finns ett eget utrymme, isolerat för att kunna ha värme på. Förrådsutrymme ovanpå. Byggnadsmått enligt mätning på karta 8 * 14 m.

Svinhuslänga:
Byggnad uppförd delvis med murad sten och gjutet golv, delvis med träregelstomme på plint. 2-kupigt tegeltak, el indraget, ej vatten eller avlopp. Skulle över hela byggnaden. Byggnadsmått enligt mätning på karta 8 * 25 m.
Två förråd, varav det ena med äldre hönshus, gjutet golv, innertak av trä.
Utrymme med gjutet golv, sänkt tak p g a isolering invändigt, dörr åt båda håll, öppning upp till skullen.
Garage/lider med grusgolv, sten- och plankvägg, dubbeldörr.
Förrådsutrymme med jordgolv, plankväggar, dubbeldörr.

Ladugård:
Byggnad uppförd med liggande timmer, träreglar och murad sten med vitputsad fasad, plåttak, el, vatten och avlopp. Byggnadsmått enligt mätning på karta 10 * 19 m.
Hölada: Ladugård där inredningen är borttagen, enbart stillbord och dyngränna kvar. Öppet upp i nock. Mjölkrum med plåtväggar.

Garage/magasin:
Byggnad uppförd med liggande timmer, plåttak (2016), fönster med spröjs, skulle/förråd över hela byggnaden med vädringsluckor. Dubbelgarage där ena delen har plankgolv och den andra har gjutet golv. Dubbelportar. Byggnadsmått enligt mätning på karta 9 * 13 m.

Vedbod/Carport:
Byggnad uppförd med både liggande timmer och träregelstomme, delvis plåttak och delvis 1-kupigt tegeltak. Vedförråd med plankgolv och låg (1,7 m) dubbeldörr. Carport med jordgolv. Byggnadsmått enligt mätning på karta 5 * 14 m.

Garage:
Byggnad uppförd med träregelstomme på lecablock, fasad av lockpanel, plåttak, gjutet golv, vikport. Byggnadsmått enligt mätning på karta 6 * 8 m.

Carport:
Byggnad uppförd med stålkonstruktion, plåtväggar och tak, grusgolv. Fyra öppna fack/platser. Byggnadsmått enligt mätning på karta 6 * 18 m.

Lada på skogen:
Stenplintsgrund, träregelstomme klädd med panel, plåttak. Byggnadsmått enligt mätning på karta 8 * 16 m.

​Byggnad på ofri grund
Kontorsbyggnad ägs av annan och kommer att avstyckas.

Inägomark

Enligt taxeringsinformationen är det normal avkastning och kvalitet på åkermarken.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad till grannen Kjell Andersson som också uppbär EU-stöden. Enligt uppgift från säljaren är arrendatorn villig att släppa hela eller delar av arrendet till ny köpare.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juli 2020 av Anemone Skog AB, uppdaterad och framräknad med tillväxt för 2021.

Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken 19,6 ha med ett virkesförråd om 2 100 m³sk, varav 135 m³sk är S1- skog.
Medelbonitet på 6,6 m³sk per ha. Medeltal om 106 m³sk per ha, vilket är lägre än vad som är normalt för trakten.

Trädslagsblandning 29 % tall, 41 % gran och 30 % löv. Ojämn åldersfördelning med tydlig tyngdpunkt på skog i åldrarna 30-49 år vilket är skog som är mycket intressant och har sin största tillväxtperiod under omloppscykeln. Fina bestånd av planterad björk. Markförhållanden och bonitet är representativa för trakten.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 3,7 ha. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. I vissa gränser finns blå/vita plastsnitselband uppsatta.

Skattetal/Mantal

Fastigheten har 179/600 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Jakt

Jakträtten är upplåten till arrendatorn. Ingen ersättning utgår. Fastigheten ingår i Kolpelle jaktlag, På fastigheten finns för området normal tillgång på jaktbart vilt som vildsvin, älg, kronhjort, rådjur, hare och skogsfågel.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Planer, bestämmelser mm

Värderingsobjektet berörs inte av detaljplan eller andra bestämmelser inom Sala kommun.

Inteckningar

Det finns fem datapantbrev uttagna i fastigheten. Totalt intecknat belopp 1 416 000 SEK. Fastigheten säljs fri från lån och inteckningarna tillfaller nya ägare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs.
Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Möklinta kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson och 7 100 kr för juridisk person.

Områdesbeskrivning

Möklinta ligger i Sala kommun ca 20 km norr om Sala. I Möklinta finns Kyrkskolan med undervisning från F till åk 6. Här finns också en kommunal förskola, Kyrkskolans förskola.
I närheten av samhället ligger Hällsjöbadet, en barnvänlig badplats med flytbryggor och hoppavsats. Badet sköts av LRFs lokalavdelning med stöd från kommunen.
Norr om samhället finns ett kortare motionsspår med elljus, vintertid anläggs skidspår i slingan. Vid skolan ordnas skridskoåkning utomhus vintertid.
Vill du veta mer om utbudet som finns på orten, besök gärna viimoklinta.se/bo i Möklinta.

Kommunikationer

Buss 63 trafikerar sträckan Sala/Möklinta flera gånger dagligen, turen tar ca 35 min. För tidtabell se VL.se.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter