Lantligt boende

Liten gård med skog i Furudal, Rättvik

Utgångspris

650 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 12 aug, kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Visning av husen presenteras på hemsidan alternativt kontakta mäklare eller mäklarassistent.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
15,0 ha
Skogsmark
12,2 ha
Myr/kärr/mosse
1,0 ha
Inägomark
1,6 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
1 113 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

RÄTTVIK NORRBODA 30:1

Adress

Norrboda Landsvägen 216 79070 Furudal

Om fastigheten

Trevlig liten gård med enkel standard i Norrboda, Furudal, ca 30 minuter norr om Rättvik. Utsikt över åkrar och Oresjön, där det finns en fin badstrand, som nås med en kort cykeltur ner för backarna. Totalt ca 15 ha. Skogsskifte öster om byn. Virkesförråd ca 1100 m³sk. Egen jakt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Nedervåning
Övervåning

Fakta

Områdesbeskrivning

Byn Norrboda ligger fint vid Oresjön, en dryg halvtimme norr om Rättvik, inte långt från huvudorten Furudal. I området finns gott om sevärdheter, kulturmiljöer, naturupplevelser och fina badstränder. Buss 351 mellan Rättvik och Furudal har hållplats precis utanför gården.

Gården

Fastigheten är en bebyggd lantbruksfastighet och består av gårdsskifte i Norrboda med bostadshus, ekonomibyggnader, inägomark samt skogsholme, och ett skogsskifte öster om Norrboda. Bostadshuset byggdes under 1900-talets första hälft av nuvarande ägares farfar, som var postmästare och bedrev postverksamhet i huset under början av 1900-talet. Sedan slutet av 1950-talet har gården mestadels använts som fritidsbostad för familjen.

Äldre bostadshus i trä med tegeltak, murad grund, 1 ½ plan. Enkel standard, saknar rinnande vatten och toalett. Finns en brunn på gården och ett utedass i uthuset. Det har tidigare funnits indraget vatten ifrån bykälla, men den ledningen är nu bruten. Avlopp för gråvatten i köket. Utanpåliggande, relativt nya elledningar. Okopplade englasfönster, varav något innerfönster saknas. Brandskyddskontroll av murstock och eldstad är beställd, uppgifterna kompletteras när den är utförd.

Nedervåningen
Kök, med skafferi och ett tvättrum bakom murstocken. Rostfri diskbänk, vedspis, plastmatta, tapeter/målat och träpaneltak.
Vardagsrum, spjäll till muren, troligen möjlighet att sätta in en kamin. Linoleummatta, taper och skivtak. Lösa elelement.
Troligen oisolerat trapphus. Masonitväggar, trägolv och trätrappa. Skrubb under trappen.

Övervåning
Möblerbar hall ovanför trappen och två sovrum, varav ett har en kamin, kattvindar och skrubb. Brädgolv och tapeter, pappspänt tak.

Äldre ekonomibyggnad i trä med eternittak. Inrymmer bl.a. äldre stall/hönshus, förråd och skulle. Gödselstack och vagnslider på baksidan.

Mindre byggnad i trä med plåttak. Inrymmer vedbod, mindre snickarverkstad och murad garagedel.

En bit från gårdsplanen ligger en jordkällare i bra skick, en gammal tvättstuga, som nu inrymmer en vedeldad bastu, och en trevlig liten stuga med kamin.

Energideklaration

Byggnaden är undantaget från kravet på energideklaration. (Källa: Boverket)

www.boverket.se/sv/energideklaration/energideklaration/dessa-byggnader-behover-inte-energideklareras

Arealuppgifter

Areal enligt skogsbruksplan: 15 ha
Areal enligt fastighetsutdrag: 14,391 ha
Areal enligt fastighetskarta: 14,92 ha

Skogsuppgifter

En skogsbeskrivning är upprättade av LRF konsult hösten 2017 och tillväxt beräknad av Ludvig & Co. inför försäljningen. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 12,2 ha. Virkesvolymen är uppskattad till ca 1 113 m³sk och består av 80 % tall, 7 % gran, 13 % löv. Beräknad medelbonitet 4,7 m³sk/ha/år. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Ca 1,5 ha inägomark. Nuvarande ägare brukar slå av det en gång om året för att det inte ska växa igen. Behöver sås om för att få bättre fodervärde.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Jakt

Egen jakt, då fastigheten är oregistrerad.

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden omfattar fyra dagar inom länets älgförvaltningsområden.
Läs mer på länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/dalarna/lantbruk-och-landsbygd/natur-och-vilda-djur/jakt-och-vilt/algjakt.html
under länken nedan.

Småviltsjakt enligt gällande jaktregler.

Fastigheten ligger inom Rocka Älgskötselområde.
Norrboda jaktklubb har visat intresse av att arrendera marken på skogsskiftet i framtiden. Kontakta mäklaren för att få kontaktuppgifter till jaktledaren.

Fiske

Fastigheten ingår Ore Fiskevårdsområde. Mer finns att hitta om fisket på: www.ifiske.se/fiske-orealven-oresjon.htm /se länk nedan.

Fastigheten har även del i bysamfällt fiske i Sunnanhed FS:23.

Vägar

Fastigheten har andelar i Sunnanhed Ga:1 och Ga:2, vilken förvaltas av Trollberget-Sörsjöns vägsamfällighet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Städning

Bostadshuset kommer vid tillträdet överlämnas i grovstädat befintligt skick. Övriga byggnader lämnas ostädade med kvarvarande lös egendom. Kvarvarande inventarier på tillträdesdagen tillfaller köparen utan ersättning.

Tillträde

Enligt överenskommelse, tidigast efter det att förvärvstillstånd beviljats.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av ett avtalsservitut gällande avloppsanordning.

Fastigheten har en liten andel i ett stort antal samfälligheter, vilka inte är vidare utredda eller inventerade.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 9 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter